Alegeri europarlamentare 2019: Duios, democrația trecea…

450px-Lëtzebuerger_Guillotine_700x350
Întregul sistem politic şi social ar putea funcţiona ca o ghilotină (photo: Zinneke at lb.wikipedia, CC BY-SA 3.0 LU)

Nu sufăr după Liviu Dragnea. Mă doare că întreaga politică este redusă la instigare, scrie analista Maria Cernat

Maria Cernat

Acest articol a fost publicat pe 28 mai 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada.

Știți gluma aceea că dacă ura împotriva lui Dragnea ar fi convertită în energie electrică ar ajunge umanității cel puțin pentru următorul secol? Dacă n-o știți, v-o spun eu, pentru că a fost valabilă și în 2014, doar că atunci era Ponta de serviciu. Ei bine, Liviu Dragnea pare că a reușit să provoace mai mult resentiment decât toată cohorta de condamnați din piețele publice de-a lungul timpului care au pierit în uralele mulțimii furibunde. Dacă previziunile obscurantiștilor de rit nou privind ”energiile negative” s-ar fi îndeplinit, acest om ar fi trecut demult la cele sfinte. România are acest obicei de a-și detesta până la desființare liderii care, dacă nu sfârșesc împușcați de-a binelea, vor fi măcar cazați la pușcărie. Iar PSD deține un trist record în acest sens. Mai întâi Adrian Năstase, iar acum Liviu Dragnea sfârșesc încarcerați după aventuri în fruntea partidului.

Curios lucru, din tabăra adversă prea puțini politicieni au sfârșit atât de prost. Sunt mulți care afirmă că o pereche de cătușe nu i-ar sta deloc prost nici lui Traian Băsescu și cu atât mai puțin Elenei Udrea. Să fim optimiști: poate e doar o chestiune de timp!

Continue reading “Alegeri europarlamentare 2019: Duios, democrația trecea…”

Advertisements

Европейските избори в Румъния: как политическата злоба подменя демокрацията

450px-Lëtzebuerger_Guillotine_700x350
Цялата политическа и обществена система може да действа като гилотина (снимка: Zinneke at lb.wikipedia, CC BY-SA 3.0 LU)

Не страдам за Драгня. Боли ме, че цялата румънска политика е сведена до насъскване и подстрекаване, пише анализаторът Мария Чернат

Мария Чернат

Тази статия бе публикувана на румънската секция на сайта “Барикада” на 28 май 2019 г. Тук е препечатана с малки промени.

На 27 май 2019 г. лидерът на Социалдемократическата партия в Румъния Ливиу Драгня бе осъден на 3,5 години затвор, което предизвика небивала радост у румънските десни избиратели. Ден по-рано на евровота десните формации в румънската политика се представиха много добре, докато подкрепата за управляващите социалдемократи спадна с над 20% спрямо резултата им на парламентарните избори през 2016 г. Повече за повратния момент в румънската политика може да се прочете тук и тук.

Чували ли сте онзи виц, че ако омразата срещу Драгня можеше да бъде обърната в електроенергия, щеше да стигне на човечеството поне за цял век? Е, вече сте го чули. Той бе актуален и през 2014 г., само че тогава Понта беше начело на партията на социалдемократите. Е, добре, Ливиу Драгня май успя да провокира повече озлобление от цялата кохорта осъдени по площадите. Те загинаха, поне в обществен план, под ликуването на тълпите.

Ако прогнозите на съвременните езотерици се бяха сбъднали, сигурно Драгня щеше да си е отишъл отдавна от тази свят. Румъния има обичай да мрази своите лидери до степен да ги унищожава. Онези, които не свършат застреляни от наказателния взвод, поне биват настанявани по затворите. Социалдемократическата партия държи тъжен рекорд в този смисъл. Преди Адриан Нъстасе, а сега Ливиу Драгня завършват в затвора след приключенията им начело на партията.

Интересно е, че от противоположния им лагер доста малко политици имат такъв лош край. Мнозина биха казали, че едни белезници не биха стояли никак зле върху ръцете на Траян Бъсеску или Елена Удря. Да бъдем оптимисти: може би е само въпрос на време!

Continue reading “Европейските избори в Румъния: как политическата злоба подменя демокрацията”

Codru Vrabie: The pre-2017 ”golden era” of anti-corruption in Romania was falsified

codru-vrabie-900x450
Codru Vrabie (photo: Vlad Stanciu, Asociation INK)

An interview with the expert of good governance about the false dilemma that Romania would be either the country of the prosecutors, or the country of the corrupted politicians, about the hope for social and judicial modernisation in Romania today, about the phenomenon Laura Köveşi, about the role of the future European prosecution in Eastern Europe and about the way Romanian anti-corruption looks like, when seen from Chişinău

Vladimir Mitev

Codru Vrabie is a civic activist, trainer and consultant on topics related to good governance, transparency, accountability and integrity in the public sector. He has contributed to many reforms in the judiciary and public administration of Romania. Vrabie has BAs in legal and political sciences (Romania, Bulgaria, the USA) and MAs in administrative sciences and European affairs (Romania, Netherlands, Spain). He has been working for various Romanian civil society organizations since 1998. In 2010, Vrabie started working with the “Leaders for Justice” programme, which was replicated in 2017 in the Republic of Moldova. In April 2018, Codru joined the team of the telegraful.net website, where he works on the podcast series ”Hypotheses” – a project of the ”Courage Ahead” Association (Curaj Înainte).

This article was published on 17 March on the Romanian section of the site „The Barricade”. 

Continue reading “Codru Vrabie: The pre-2017 ”golden era” of anti-corruption in Romania was falsified”

Codru Vrabie: Epoca „de aur” a anticorupţiei dinainte de 2017 era calpă

codru-vrabie-900x450
Codru Vrabie (foto: Vlad Stanciu, Asociaţia INK)

O convorbire cu expertul de bună guvernare despre falsa dilemă că România ar fi ori ţara procurorilor, ori ţara corupţilor, despre speranţa pentru modernizare socială şi judiciară din România astăzi, despre fenomenul LCK şi rolul viitorului parchet european în Europa de Est, dar şi despre cum arată anticorupţia românească, când este văzută dinspre Chişinău

Vladimir Mitev

Codru Vrabie este activist civic, trainer şi consultant pe teme legate de bună guvernare, transparenţă, responsabilitate şi integritate în sectorul public, contribuind la mai multe măsuri de reformă în justiţie şi administraţia publică. Licenţiat în ştiinţe juridice şi politice (România, Bulgaria, Statele Unite), respectiv masterat în ştiinţe administrative şi afaceri europene (România, Olanda, Spania), Codru lucrează din 1998 pentru societatea civilă din România. Din 2010, Codru lucrează în cadrul programului Lideri pentru Justiţie, care este replicat din 2017 şi în Republica Moldova. Din aprilie 2018, Codru s-a alăturat echipei telegraful.net, unde lucrează la seria de podcasturi „Ipoteze,” un proiect al Asociaţiei Curaj Înainte.

Acest articol a fost publicat pe 17 martie pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Continue reading “Codru Vrabie: Epoca „de aur” a anticorupţiei dinainte de 2017 era calpă”

Кодру Врабие: “Златната ера” на антикорупцията в Румъния отпреди 2017 г. беше фалшифицирана

codru-vrabie-900x450
Кодру Врабие (снимка: Влад Станчу, Асоциация INK)

Разговор с експерта по добро управление за фалшивата дилема, гласяща, че Румъния ще бъде или страна на прокурорите, или страна на корумпираните, за надеждата за социална и правосъдна модернизация в Румъния днес, за феномена Лаура Кодруца Кьовеши, за ролята на бъдещата европейска прокуратура в Източна Европа и за това как изглежда румънската борба с корупцията, гледана откъм Кишинев

Владимир Митев

Кодру Врабие е граждански активист, обучител и консултант по теми като добро управление, прозрачност, отговорност и почтеност в публичния сектор. Той е допринесъл за извършването на много реформи в правосъдието и публичната администрация. Има бакалавърски степени в юридическите и политическите науки (от Румъния, България и САЩ). Завършил е магистратури по административни науки и европейски въпроси (в Румъния, Холандия и Испания). От 1998 г. Врабие работи за гражданското общество в Румъния. От 2010 г. той е активен в рамките на програмата „Лидери за правосъдие“, която от 2017 г. бе възпроизведена и в Република Молдова. От април 2018 г. Кодру се присъедини към екипа на сайта telegraful.net, където работи по серията от подкастове „Хипотези“ – проект на Сдружение „Кураж напред“.

Тази статия бе публикувана на 17 март 2019 г. на румънската секция на сайта “Барикада”. 

Continue reading “Кодру Врабие: “Златната ера” на антикорупцията в Румъния отпреди 2017 г. беше фалшифицирана”

Vladimir Mitev: The political elite in Romania tries to neutralise the prosecutors

Interview broadcasted in the emission on international affairs ”Saturday 150” on the Bulgarian National Radio

Georgi Markov, Bulgarian National Radio

The succesive judicial reforms in Romania have provoked protests of magistrates and common people . The indignation was provoked by legislative modifications, which, acoording to experts increase the possibilities for political intervention in the functioning of the judicial system. The changes have also stirred criticism, coming from the EU and the USA, in the sense that these modifications threaten the rule of law. After all, the governmennt in Bucharest seems to be open to concessions and has announced that some propositions of the emergency decree 7 will be abrogated. All that happens, while this week the European Parliament has proposed Laura Koveşi – a symbolic person for the Romanian anti-corruption – as chief European prosecutor. We have invited for comments on these issues in our emission our colleague Vladimir Mitev – who knows the processes in Romania, having founded the site for news on Romania and Bulgaria ”The Bridge of Friendship” and being editor of the Romanian section of the site ”The Barricade”.

Continue reading “Vladimir Mitev: The political elite in Romania tries to neutralise the prosecutors”

Vladimir Mitev: Elita politică din România încearcă să-i neutralizeze pe procurori

Interviu acordat Radioului Naţional Bulgar

Georgi Markov, Radioul Naţional Bulgar

Reformele succesive ale justiţiei din România i-au provocat pe magistraţii şi oamenii de rând să protesteze. Nemulţumirea a fost provocată de modificări legislative care, în opinia experţilor, au mărit posibilităţile pentru intervenţie politică în funcţionarea sistemului justiţiei. Modificările au provocat şi critici din partea UE şi SUA, în sensul că modificările ameninţă domnia legii. Totuşi, puterea din Bucureşti pare deschisă pentru concesii şi a anunţat că unele formulări din ordononanţa de urgenţă 7 vor fi abrogate. Toate astea se întampla în timp ce săptămâna aceasta, Parlamentul European a propus Laura Koveşi – o persoană simbol al anticorupţiei din România – pentru procuror-şef european. L-am invitat pentru a comenta în emsiunea Sămbătă 150 pe colegul Vladimir Mitev – cunoscător al proceselor din România fondatorul site-ului pentru ştiri din România şi Bulgaria ”Podul Prieteniei” şi editor la secţia românească a site-ului Baricada.

Continue reading “Vladimir Mitev: Elita politică din România încearcă să-i neutralizeze pe procurori”