Ivan Kyurkchiev: Lucrez pentru legături mai strânse cu România

kyurkchiev-700x350
Ivan Kyurkchiev (foto: Podul Prieteniei)

Directorul Operei de Stat din Ruse a acordat acest interviu despre colaborarea culturală transfrontalieră şi despre evenimentele prin care opera va marca cel de-al 70-lea aniversar de la înfiinţarea sa

Smaranda Şchiopu

Vladimir Mitev

Ivan Kyurkchiev este directorul Operei de Stat din Ruse din 2017. El provine dintr-o familie de muzicieni, începând să interpreteze la vioară încă de la vârsta de 6 ani. A absolvit liceul de muzică din Ruse, secția vioară şi canto clasic. în timpul stagiului militar a făcut parte din ansamblul de cor al trupelor de construcţie, cu care a participat la primele sale concerte în străinătate. În ultimul an de studii de canto clasic la Conservatorul din Sofia a fost ales să se specializeze, timp de doi ani, la ”La Scala” din Milano. În cel de-al doilea an a câştigat competiţia ”Enrico Caruso”, după care a rămas să locuiască și să lucreze în Italia. Kyurkchiev a cântat într-un număr mare de oraşe italiene, în America de Sud, în Marsilia, Bordeaux, Montpellier, Budapesta, Praga şi alte oraşe europene.  În anul 1996 devine director al Operei de Stat din Ruse pentru prima dată. În anul 2000 înfiinţează compania de impresariat ”Opera Verdi”, prin care organizează spectacole ale aproape tuturor teatrelor de operă din Bulgaria în Europa şi SUA. La sfârşitul anului 2017 Kyurkchiev a devenit directorul Operei de Stat din Ruse pentru a doua oară. 

Acest text face parte dintr-un proiect editorial al Smarandei Şchiopu şi al lui Vladimir Mitev, prin care cei doi încearcă să înţeleagă mai bine relaţiile bulgaro-române în zona transfrontalieră în jurul Dunării. 

Continue reading “Ivan Kyurkchiev: Lucrez pentru legături mai strânse cu România”

Advertisements

Иван Кюркчиев: Работя за тесните културни връзки с Румъния

kyurkchiev-700x350
Иван Кюркчиев (снимка: Мостът на приятелството)

Директорът на Държавна опера – Русе в интервю за трансграничното културно сътрудничество и за събитията, с които операта ще отбележи 70-годишнината от основаването си

Смаранда Шкиопу

Владимир Митев

Иван Кюркчиев е директор на Държавна опера – Русе от 2017 г. Той е от музикално семейство и започва да свири на цигулка още на 6-годишна възраст. Завършва музикалната гимназия в Русе с виола и оперно пеене. Военната си служба прекарва в хоровия ансамбъл на строителни войски, с който прави първите си концерти в чужбина. В последната година на следването си по оперно пеене в Консерваторията в София е избран да специализира в миланската “Ла Скала”. Специализацията трае две години. През втората година печели конкурса “Енрико Карузо”, след което получава възможност да остане да работи в Италия. Кюркчиев е пял в редица италиански градове, в Южна Америка, в Марсилия, Бордо, Монпелие, Будапеща, Прага и други европейски градове. През 1996 г. за първи път става директор на Държавна опера – Русе. През 2000 г. основава импресарската компания “Опера Верди”, която организира спектакли на почти всички български оперни театри в Европа и САЩ. В края на 2017 г. Иван Кюркчиев става директор на Държавна опера – Русе за втори път.

Този текст е част от журналистически проект на Смаранда Шкиопу и на Владимир Митев, чрез който те се опитват да разберат по-добре българо-румънските отношения в трансграничната зона около Дунава.

Continue reading “Иван Кюркчиев: Работя за тесните културни връзки с Румъния”

Ahlam Chemlali: EU institutions are rewarding authoritarian regimes over migration

ahlam-chemlali-700x350
Ahlam Chemlali (photo: Ahlam Chemlali)

Interview with the Danish expert on torture and migration about the overall increase in violence worldwide, the responsibility of the EU and Frontex on the issues of migration and about the discussed “Turkish model” for migration deal with Libya

Vladimir Mitev

Ahlam Chemlali is from Copenhagen, Denmark, where she works as a programme manager at DIGNITY – The Danish Institute against Torture. In her work and research she has dealt with torture, migration, human rights abuses, forced labour, etc. 

This article was published on 26 September 2019 on the English section of the site “The Barricade”. 

Continue reading “Ahlam Chemlali: EU institutions are rewarding authoritarian regimes over migration”

Ahlam Chemlali: Pe subiectul migrației, instituțiile UE sprijină regimurile autoritare

ahlam-chemlali-700x350
Ahlam Chemlali (foto: Ahlam Chemlali)

Interviu cu experta daneză în domeniul migrației și torturii despre creșterea generală a violenței în lume, despre responsabilitatea UE şi Frontex pe problemele de migrație şi despre discutatul ”model turcesc” al unui acord de migrație cu Libia

Vladimir Mitev

Ahlam Chemlali este din Copenhaga, Danemarca, unde lucrează ca manager de program la DIGNITY – Institutul Danez Împotriva Torturii. În munca şi cercetarea ei, aceasta este preocupată de probleme precum tortura, migrația, nerespectarea drepturilor omului, munca forțată etc.

Acest articol a fost publicat pe 6 octombrie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada.
Continue reading “Ahlam Chemlali: Pe subiectul migrației, instituțiile UE sprijină regimurile autoritare”

Ахлам Шемлали: Европейските институции подкрепят авторитарни режими по въпроса на миграцията

ahlam-chemlali-700x350
Ахлам Шемлали (снимка: Ахлам Шемлали)

Интервю с датската експертка по въпросите на изтезанията и миграцията Ахлам Шемлали за отговорността на Запада за бежанската криза и проблемните сделки с Турция и Либия

Владимир Митев

Ахлам Шемлали е от Копенхаген, Дания, където е програмен мениджър на неправителствената организация DIGNITY – Датският институт против изтезанията. В своята дейност и изследвания тя е разглеждала въпросите на изтезанията, миграцията, нарушенията на човешки права, принудителният труд и други.

Тази статия бе публикувана на 30 септември 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Continue reading “Ахлам Шемлали: Европейските институции подкрепят авторитарни режими по въпроса на миграцията”

Un cuplu bulgaro-român, cântareți de operă, a concertat la Ruse

ruse-700x350
Ana-Maria Spataris şi Emilian Nedelcea (foto: Podul Prieteniei)

Ana-Maria Spataris şi Emilian Nedelcea sunt doi artiști tineri si promiţători

Pe 25 septembrie 2019 orașul Ruse a găzduit un concert interesant al unei bulgaroaice şi al unui român, care sunt cuplu nu doar pe scena, ci şi în viaţa personală. Ana-Maria Spataris şi Emilian Nedelcea se află în ultimul an de studiu la Conservatorul din Bucureşti. Ei au interpretat arii din operele Trubadur de Verdi, Manon Lesco de Puciini, Seri Siciliane de Verdi şi Evgeni Onegin de Tschaykovsky. Celelalte piese interpretate au fost cântece şi canţonete de Rahmaninov, Cavali, Richard Strauss, Tosti şi Falvo. Publicul aflat în sala din demisolul Şcolii Muzicale a aplaudat indelung fiecare dintre piese.

Continue reading “Un cuplu bulgaro-român, cântareți de operă, a concertat la Ruse”

Българо-румънска оперна двойка изнесе концерт в Русе

ruse-700x350
Ана-Мария Спатарис и Емилиан Неделча в Русе (снимка: Мостът на приятелството)

Ана-Мария Спатарис и Емилиан Неделча са обещаващи млади творци

На 25 септември 2019 г. Русе стана домакин на интересен, „бутиков“ концерт на българка и румънец, които са двойка освен на сцената и в личния живот. Ана-Мария Спатарис и Емилиан Неделча са възпитаници на Консерваторията в Букурещ и са в последната година на своите следвания. Изпълнените арии бяха част от опери – „Трубадур“ от Верди, „Манон Леско“ от Пучини, „Сицилиански вечерни“ от Верди и „Евгений Онегин“ от Чайковски. Другите изпълнения бяха песни и канцонети от останалите композитори Рахманинов, Кавали, Шуберт, Рихард Шраус, Тости и Фалво. Публиката в залата в сутерена на Музикалното училище дълго аплодира всяко от изпълненията.

Continue reading “Българо-румънска оперна двойка изнесе концерт в Русе”