Influența Primăverii de la Praga din 1968 în Bulgaria

bridge-valtava-700x350
Praga (foto: Pixabay, CC0)

Eșecul Primăverii de la Praga îi convinge pe conducătorii bulgari cât de periculoase sunt reformele politice

Iskra Baeva

Acest articol a fost publicat pe 25 septembrie 2018 pe site-ul Revistei Timpul. 

Cu jumătate de secol în urmă, Europa a fost cutremurată de nemulțumiri sociale și de proteste în masă. Dar, în timp ce în Europa de Vest se revoltau studenții, în Europa de Est se realizau reforme venite de sus în jos, de la elitele comuniste către societate, provocate de problemele economice. Primăvara de la Praga din ’68 s-a născut din dorința de a căuta eficientizarea economiei cu ajutorul mecanismelor de piață, prevăzute în reformele profesorului Ota Šik. Numai că schimbările economice provoacă schimbări politice, care la rândul lor trezesc nu numai societatea cehoslovacă, ci și întregul Bloc de Est. În 1968, în mai multe dintre țările din Blocul de Est s-a conturat o confruntare între societate și putere, care s-a încheiat cu decizia țărilor componente ale Tratatului de la Varșovia (mai puțin România) ca reformele din Cehoslovacia să fie oprite printr-o intervenție militară. Această decizie va contura începutul sfârșitului Blocului de Est.

În cadrul acestui context internațional, este interesant să cunoaștem următoarele aspecte: care a fost poziția Bulgariei în cadrul acestor evenimente de cotitură și cum a influențat Primăvara de la Praga societatea bulgară? Voi încerca să răspund la aceste întrebări pe scurt.

Continue reading “Influența Primăverii de la Praga din 1968 în Bulgaria”

Advertisements

Влиянието на Пражката пролет от 1968 г. в България

bridge-valtava-700x350
Прага (снимка: Pixabay, CC0)

Крахът на Пражката пролет убеждава българското ръководство колко опасни са политическите реформи

Искра Баева

Тази статия бе публикувана на 25 септември на сайта на румънското списание Timpul.

Преди половин век цяла Европа е разтърсена от социално недоволство и масови протести. Но докато в Западна Европа се бунтуват студентите, в Източна се извършват реформи отгоре, предизвикани от икономически проблеми. Чехословашката Пражка пролет `68 се ражда от желанието да се потърси интензификация на икономиката с помощта на пазарни механизми, предвидени в реформите на проф. Ота Шик. Само че икономическите промени предизвикват и политически, които на свой ред събуждат не само чехословашкото общество, а и целия Източен блок. През 1968 г. в повечето страни от Източния блок се оформя сблъсък между общество и власт, който завършва с решението на Варшавския договор реформите в Чехословакия да бъдат спрени с военна интервенция. Това решение ще очертае началото на края на Източния блок.

Каква е позицията на България в тези повратни събития и как Пражката пролет въздейства върху българското общество? На тези въпроси ще се опитам да отговоря накратко.

Continue reading “Влиянието на Пражката пролет от 1968 г. в България”

Ovidiu Ţichindeleanu: Does Eastern Europe have the power to de-link itself from the mechanisms of dependence?

tichindeleanu-700x350
Ovidiu Ţichindeleanu (foto: Baricada)

The Barricade talked to Ovidiu Ţichindeleanu, the Romanian philosopher, about the importance of the late Samir Amin’s ideas, the need for Eastern Europe to follow its own path of development, the message of the Telciu Summer School, and the need for a ‘left-wing spirituality’

Vladimir Mitev

Ovidiu Ţichindeleanu is a philosopher and a theorist of culture, a co-founder of the Romanian left-wing site CriticAtac, the Romanian platform Indymedia, and the Eastern European left-wing political platform, LeftEast. He was a member of the Governing Board of the El Taller International NGO. He currently lives in Chişinău, Republic of Moldova. Ţichindeleanu is one of the driving forces behind the Idea Publishing House in Cluj Napoca and the Centre for the Study of Modernity and the Rural World in Telciu, the latter being the organiser of the Telciu Summer Conferences and the Telciu Summer School. His most recent book is Contracultură. Rudimente de filosofie critică (’Counterculture. Thoughts on Critical Philosophy’). He is the Romanian translator of books by Silvia Federici, Sylvia Marcos, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Lewis Gordon, Immanuel Wallerstein, Ivan Illich, Gilles Deleuze, and Peter Sloterdijk.

Continue reading “Ovidiu Ţichindeleanu: Does Eastern Europe have the power to de-link itself from the mechanisms of dependence?”

Ovidiu Ţichindeleanu: Oare Europa de Est are puterea de a se desprinde de dependenţa?

tichindeleanu-700x350
Ovidiu Ţichindeleanu (foto: Baricada)

Un interviu cu filosoful român despre importanţa ideilor regretatului Samir Amin, despre nevoia ca Europa de Est să urmărească un drum propriu de dezvoltare, despre mesajul Şcolii de Vară de la Telciu şi nevoia unei ”spiritualităţi de stânga”

Ovidiu Ţichindeleanu este filosof şi teoretician al culturii, cofondator al site-ului românesc de stânga CriticAtac, al platformei Indymedia România şi a LeftEast. A fost membru în consiliul director al organizaţiei nonguvernamentale internaţionale El Taller Internaţional. În prezent locuieşte în Chişinău, Republica Moldova. Ţichindeleanu este una dintre forţele motrice din spatele Editurii Idea din Cluj-Napoca şi a Centrului pentru Studierea Modernităţii şi a Lumii Rurale din Telciu, ultimul fiind organizatorul Conferinţelor de la Telciu şi a Şcolii de Vară de la Telciu. Ultima carte a lui Ţichindeleanu este ”Contracultură. Rudimente de filosofie critică”. Este traducător în limba română a unor cărţi de Silvia Federici, Sylvia Marcos, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Lewis Gordon, Immanuel Wallerstein, Ivan Illich, Gilles Deleuze, şi Peter Sloterdijk. Acest interviu a fost acordat în timpul Şcolii de Vară de la Telciu (11-19.08.2018). 

Continue reading “Ovidiu Ţichindeleanu: Oare Europa de Est are puterea de a se desprinde de dependenţa?”

Овидиу Цикинделяну: Има ли сили Източна Европа да загърби механизмите на зависимостта?

tichindeleanu-700x350
Овидиу Цикинделяну (снимка: Барикада)

Румънският философ и теоретик на културата Овидиу Цикинделяну говори за съвременните предизвикателства пред нашия регион и провокира към размисъл – защо проблемите ни се интернационализират, но не и решенията им, какви други опции имаме освен дилемата неолиберален курс под шапката на МВФ или автократска псевдоалтернатива, възможно ли е да вдъхнем на ЕС по-социална и по-демократична същност, как можем да се върнем към народен суверенитет, кой ще се вслуша в културните ни феномени и т.н.

Владимир Митев

Овидиу Цикинделяну е философ и теоретик на културата, съосновател на румънския ляв сайт CriticAtac, на платформата Indymedia România и на сайта LeftEast. Цикинделяну е бил член на съвета на директорите на международната неправителствена организация El Taller International. В момента живее в Кишинев, Република Молдова. Интелектуалецът е една от движещите сили в издателство Idea в Клуж-Напока и в Центъра за изучаване на модерността и на селския свят в Телчу. Последната формация организира през последните седем години „Конференциите в Телчу“ (научни конференции, провеждащи се във въпросното трансилванско село в окръг Бистрица-Нъсъуд) и „Лятното училище в Телчу“ (през последните три години това е съборът на румънската интелектуална левица). Последната книга на Цикинделяну е „Контракултура. Начални познания по критическа философия“. Той е превел на румънски език книги на Силвия Федеричи, Силвия Маркос, Уолтър Миньоло, Артуро Ескобар, Луис Гордън, Имануел Уолърстейн, Иван Илич, Жил Дельоз и Петер Слотердайк. Предлаганото тук интервю бе взето по време на Лятното училище в Телчу (11-19.08.2018 г.).

Continue reading “Овидиу Цикинделяну: Има ли сили Източна Европа да загърби механизмите на зависимостта?”

Manifestări de rezistență în societatea bulgară, provocate de Primăvara de la Praga și de eșecul ei

bridge-valtava-700x350
Praga (foto: Pixabay, CC0)

Despre ecourile bulgare ale spiritului reformist al anilor `60 şi ale Primaverii de la Praga

Iskra Baeva

Acest articol a fost publicat pe 21 august 2018 pe site-ul revistei române Timpul. 

Acțiunea reformistă a Partidului Comunist Cehoslovac din 1968 a cutremurat toate țările socialiste europene. Asta s-a întâmplat nu atât prin încercarea de democratizare, cât prin întreruperea ei drastică de trupele Tratatului de la Varșovia pe 21 august.

Toate acestea – reformele din Cehoslovacia, discutarea lor cu îngrijorare de către liderii țărilor socialiste, susținerea tacită, pe care cehii și slovacii o primesc în contactele lor cu cetățenii din Europa de Est – provoacă o schimbare în atitudinile sociale în întregul Bloc estic. De fapt, așa-numitele evenimente cehoslovace trezesc potențialul protestatar care exista încă în anii ’40, dar care a fost sufocat de represiunile în timpul „stalinismului pur” (sfârșitul anilor ’40 și începutul anilor ’50).

Continue reading “Manifestări de rezistență în societatea bulgară, provocate de Primăvara de la Praga și de eșecul ei”

Прояви на съпротива в българското общество, породени от Пражката пролет и нейния крах

bridge-valtava-700x350
Прага (снимка: Pixabay, CC0)

Как реформеният дух на 60-те години и Пражката пролет отекнаха в България

Искра Баева

Тази статия бе публикувана на 21 август 2018 г. в сайта на румънското списание Timpul. 

Реформаторската акция на ЧКП през 1968 г. разтърсва всички европейски социалистически страни. И го прави не толкова с опита за демократизация, колкото с драстичното й прекъсване от войските на Варшавския договор на 21 август.

Всичко това – реформите в Чехословакия, тревожното им обсъждане между лидерите на социалистическите страни, негласната подкрепа, която получават чехите и словаците при контактите си с източноевропейските граждани, предизвиква промяна в обществените нагласи в целия Източен блок. Всъщност т.нар. чехословашки събития събуждат протестния потенциал, съществувал през 40-те години, но задушен от репресиите по времето на „чистия сталинизъм” (края на 40-те и началото на 50-те години).

Continue reading “Прояви на съпротива в българското общество, породени от Пражката пролет и нейния крах”