Daniel Stoiciu: I am inspired by the people who act as Bulgarian-Romanian bridges

daniel-stoiciu-pp-700x350
Daniel Stoiciu (photo: Daniel Stoiciu)

An interview on the kuker festival in the Romanian village of Brăneşti and on the Bulgarians in Romania

Vladimir Mitev

Daniel Stoiciu is a Romanian citizen with a complex identity. He speaks Bulgarian language and knows the story of Bulgarians in Valahia. The blog “The Bridge of Friendship” has talked with him about the kuker festival in his village of birth – Brăneşti, and on some principle discords between the Bulgarians in Romania and the Bulgarians in Bulgaria.

Continue reading “Daniel Stoiciu: I am inspired by the people who act as Bulgarian-Romanian bridges”

Daniel Stoiciu: Sunt inspirat de oamenii care activează ca poduri bulgaro-române

daniel-stoiciu-pp-700x350
Daniel Stoiciu (foto: Daniel Stoiciu)

Un interviu despre festivalul cucilor din Brăneşti şi despre bulgarii din România

Vladimir Mitev

Daniel Stoiciu este un cetăţean român cu identitate complexă fiind cunoscător al limbii bulgare şi al istoriei bulgarilor din Vlaşca. Blogul Podul Prieteniei a discutat cu el despre festivalul cucilor din satul lui natal – Brăneşti şi despre unele neînţelegeri principale între bulgarii din România şi bulgarii din Bulgaria. 

Continue reading “Daniel Stoiciu: Sunt inspirat de oamenii care activează ca poduri bulgaro-române”

Даниел Стойчу: Вдъхновяват ме хората, които действат като българо-румънски мостове

daniel-stoiciu-pp-700x350
Даниел Стойчу (снимка: Даниел Стойчу)

Едно интервю за тазгодишния кукерски фестивал в село Брънещ, Румъния, и за българите от Румъния

Владимир Митев

Даниел Стойчу е румънски гражданин със сложна идентичност. Той говори български език и познава историята на българите във Влашко. Блогът “Мостът на приятелството” разговаря с него за кукерския фестивал в родното му село – Брънещ, и за някои принципни неразбирателства между българите от Румъния и българите от България.

Continue reading “Даниел Стойчу: Вдъхновяват ме хората, които действат като българо-румънски мостове”

Kenta Sugai: Limba bulgară este mai bine păstrată în Basarabia

 

kenta_oleg-700x350
Oleg Kosih şi Kenta Sugai (foto: Oleg Kosih)

Interviu cu un filolog şi cercetător al dialectelor limbii bulgare din România şi Basarabia

Oleg Kosih

Dialectul bulgarilor din Basarabia este obiectul studiului lingvistului japonez Kenta Sugai, care a vizitat Republica Moldova în august pentru a-l studia. Înainte de a pleca spre Taraclia, unde urma să facă studii pe teren, Sugai a acordat acest interviu directorului fundaţiei ”Spirit bulgăresc” Oleg Kosih, dornic în a afla mai mult despre studiile filologului.

Acest articol a fost publicat pe 1 septembrie 2019 pe site-ul despre bulgarii din Basarabia Lumina (Svetlina). 

Continue reading “Kenta Sugai: Limba bulgară este mai bine păstrată în Basarabia”

Кента Сугаи: Българският език е по-запазен в Бесарабия

 

kenta_oleg-700x350
Олег Косых (вляво) и Кенга Сугай в Кишинев (снимка: Олег Косых)

Интервю с японския филолог и изследовател на българския език в Румъния и в Бесарабия

Олег Косых

Говорът на бесарабските българи е предмет на изследване от страна на японския лингвист Кента Сугаи, който през август посети Молдова, изучавайки диалекта ни. Преди да замине за Тараклия, където предстояха теренни проучвания, директорът на фондация «Български дух» Олег Косых се срещна с учения, за да научи повече за неговите изводи.

Тази статия бе публикувана на 1 септември 2019 г. на сайта за българите от Бесарабия “Светлина”.

Continue reading “Кента Сугаи: Българският език е по-запазен в Бесарабия”

Mirela Petrescu: Avem nevoie de un centru cultural bulgar la Bucureşti

petrescu-radio-700x350
Mirela Petrescu (foto: Mirela Petrescu)

Interviu cu jurnalista de origine bulgară, unul dintre redactorii de bulgară de la Radio Romania – despre experienţa ei de traducător la întâlnirile bilaterale dintre politicienii români si bulgari de rang înalt, despre tendinţele existente şi interesul reciproc al romanilor vizavi de bulgari, despre starea actuală a minorităţii bulgare din Romania şi despre nevoia de legături culturale mai intense, precum şi de legături interumane mai apropiate între romani şi bulgari

Vladimir Mitev

Mirela Petrescu este jurnalist la Societatea Romană de Radiodifuziune, specializată în limba bulgară, cultura şi realităţile bulgăreşti. La jumătatea anilor ’90, este absolventă a Facultăţii de Jurnalism a Universităţii „Sf. Kliment Ohridski” din Sofia, iar apoi urmează o carieră de succes ca jurnalist şi traducător, de remarcat fiind faptul că în ultimii ani traduce la întalnirile bilaterale oficiale între state la cel mai înalt nivel. Ea a tradus şi declaraţiile oficiale ale premierului bulgar, Boiko Borisov, pe cele ale omologului său roman, Viorica Dăncilă, în timpul vizitei Guvernului bulgar la Bucureşti, la sfarşitul lunii martie 2019. Cu această ocazie, blogul „Podul Prieteniei” a făcut un interviu cu Mirela Petrescu.

Continue reading “Mirela Petrescu: Avem nevoie de un centru cultural bulgar la Bucureşti”

Мирела Петреску: Има нужда от български културен център в Букурещ

petrescu-radio-700x350
Мирела Петреску (снимка: Мирела Петреску)

Интервю с румънската журналистка от български произход, един от двамата редактори които отговарят за новините от България в Румънското национално радио – за опита й на преводач на срещите между високопоставени български и румънски политици, за нагласите и интереса на румънците и на българите едни към други, за състоянието на българското малцинство в Румъния и за необходимостта от по-интензивни културни и междучовешки връзки между румънци и българи

Владимир Митев

Мирела Петреску е журналист от Румънското национално радио, който се е специализирал в опознаването на български език, култура и реалности. В средата на 90-те години тя завършва Журналистика в Софийския университет. Следва успешна кариера на журналист и преводач, като през последните години Мирела превежда на българо-румънските междудържавни срещи на най-високо ниво. Тя бе преводачът и по време на официалните изявления на българския премиер Бойко Борисов и румънската му колежка Виорика Дънчила при посещението на българското правителство в Букурещ в края на март 2019 г. По този повод блогът “Мостът на приятелството” направи интервю с Мирела Петреску.

Continue reading “Мирела Петреску: Има нужда от български културен център в Букурещ”