Pe 7 mai 2022 începe al șaptelea sezon consecutiv al tururilor gratuite de vară la Ruse

Comunicat de presă al Turului pietonal gratuit de vară al orașului Ruse

La 7 mai 2022, pentru al șaptelea an consecutiv, vor începe tururile pietonale gratuite în Ruse, cunoscute sub numele de Ruse Summer Free Tour. Acestea se adresează atât vizitatorilor bulgari și străini, cât și locuitorilor din Ruse, iar traseul lor acoperă cele mai emblematice clădiri și locuri din zonele centrale ale orașului.

În 2022, tururile vor avea loc în fiecare sâmbătă, din mai până în septembrie inclusiv. Acestea vor începe la ora 18.00 de la Statuia Libertății, unde profesioniști și entuziaști din industria turismului din regiune își vor împărtăși cunoștințele despre istoria și legendele urbane ale locurilor pe lângă care vizitatorii vor trece în timpul tururilor. 

Continue reading

The Romanian law on smells was presented as exemplary at an ecological protest in Rousse

Rousse’s air is being polluted by the indusrial zone in the Eastern part of the town (photo: Pixabay, CC0)

The ecological activist Rostislav Kandilarov urged the political and civic organisations, which are supportive of the demonstrations in the Danubean city, to support a similar Bulgarian law

Vladimir Mitev

The Bulgarian political and civic organisations have to follow the example of the Romanian law on smells and to put forward in the parliament a law, which would allow the citizens to attack in court smells, without any need for the Regional Inspection on Environment and Waters to have established that there is pollution. That was the opinion, which the ecological activist Rostislav Kandilarov expressed on the large ecological protest, which took place on 24 September 2020 in the centre of Rousse.

Continue reading

Румънският закон за миризмите бе представен като пример за следване на екопротест в Русе

Въздухът в Русе се замърсява от източната индустриална зона (снимка: Pixabay, CC0)

Екоактивистът Ростислав Кандиларов призова политическите и гражданските организации, солидарни с демонстрациите в града, да подкрепят подобен български закон

Владимир Митев

Българските политически и граждански организации трябва да вземат пример от румънския закон за миризмите и да прокарат в нашия парламент подобен закон, който да позволи на граждани да атакуват в съда миризми без да е нужно РИОСВ да е установило задължително, че има замърсяване. Това мнение изказа екоактивистът Ростислав Кандиларов на провелия се на 24 септември 2020 г. голям екологичен протест в Русе. 

Continue reading

Legea mirosurilor din România a fost dată ca exemplu bun de urmărit în cadrul unui protest ecologic la Ruse

Poluarea aerului din Ruse vine dinspre zona industrială de est (foto: Pixabay, CC0)

Activistul Rostislav Kandilarov a solicitat  organizaţiilor  politice şi cetăţeneşti, solidare cu demonstraţiile din oraşul dunărean,  sprijinirea unui proiect de lege similar în Bulgaria

Vladimir Mitev

Organizaţiile politice şi cetăţeneşti din Bulgaria trebuie să ia exemplu legea mirosurilor implementată în țara vecină şi să promoveze o lege similară în Bulgaria, care ar permite cetăţenilor să atace în instanță mirosurile fără a fi necesar că Inspecţia Regională a Mediului şi a Apelor să stabilească dacă există o poluare a aerului. Aceasta este opinia ecoactivistului Rostislav Kandilarov, exprimată în cadrul  eco-protestului de amploare ce s-a desfășurat la Ruse, în data de 24 septembrie 2020. 

Continue reading