Riccardo Petrella: The militarization of pandemic is dangerous

petrella-2014-700
Riccardo Petrella (photo: Riccardo Petrella)

The world after this crisis will be more fragmented, more unjust and inequal, says the Italian economist, who is a former adviser in the European Commission. He also states his opinion on the EU answer to the crisis, created by COVID-19

Vladimir Mitev

This article was published on 13 April 2020 on the English section of the site ”The Barricade”.

Riccardo Petrella is an Italian economist who was a scientific and technology policy analyst to the European Commission between 1979 and 1995, becoming a witness and voice of dissent over the EC’s definition of Europe as a union of competition. He is the main force behind the report “Limits to Competition” by the Group of Lisbon that has criticised the neoliberal reforms undertaken by the Commission of Jacque Delors, that serve capital and markets, but undermine the achievements of Post-War Europe. Petrella worked between 1967 and 1975 as a scientific secretary, and then as the director of The European Coordination Center for Research and Documentation in Social Sciences in Vienna – an organisation that brought about scientific exchanges between East and West Europe  during the times it was divided. The Italian university professor taught between 1982 and 2005 at the Catholic University of Leuven (Belgium); including courses such as “Scientific and technological politics” and “Economic globalisation”, and has been a lecturer in other universities and countries, too. Between 2005 and 2006, he was president of the Water Company of Puglia (Italy). In 1997, he founded the International Committee on the World Water Contract, which has the former Portuguese president Mario Soares as a president. In 1998, Petrella published “The Water Manifesto” (first in French and then in English in 2001), where he unveiled his vision for water as a “common good”.

Continue reading “Riccardo Petrella: The militarization of pandemic is dangerous”

Riccardo Petrella: Militarizarea pandemiei este periculoasă

petrella-2014-700
Riccardo Petrella (foto: Riccardo Petrella)

Lumea după criză va fi mai fragmentată, mai injustă şi inegală, crede renumitul economist italian, fost consilier la Comisia Europeană. El şi-a exprimat opinia şi vizavi de răspunsul UE la criza generată de COVID-19

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe secţia românească a site-ului Baricada pe 13 April 2020. 

Riccardo Petrella este un economist italian care a lucrat ca analist privind politica stiinţifică şi tehnologică a Comisiei Europene între anii 1979 şi 1995, devenind observator, dar și o voce disidentă în privința definirii Europei de către Comisia Europeană drept o uniune a competiţiei. A fost principala voce din spatele raportului ”Limitele Competiţiei” întocmit de Grupul de la Lisabona, grup ce a criticat reformele neoliberale iniţiate de Jacques Delors, reforme care susţin capitalul şi pieţele, dar care subminează reuşitele Europei de după război. Petrella a lucrat între 1967 şi 1975 ca secretar ştiinţific şi apoi director al Centrului European de Coordonare pentru Cercetare şi Documentare în Știinţele Sociale de la Viena –  organizaţie care a contribuit la schimbul ştiinţific între Vest şi Est în perioada în care Europa părea să fie tot mai divizată în acest plan. Profesorul universitar italian a predat între 1982 şi 2005 la Universitatea Catolică din Leuven (Belgia) discipline precum ”Politica ştiinţifică şi tehnologică” şi ”Globalizare economică”. De-a lungul timpului, profesorul Petrella a predat în alte universităţi din mai multe ţări. Între 2005 şi 2006 a fost preşedintele Companiei de Apă a regiunii Puglia (Italia). În 1997 înfiinţează Comitetul Internaţional pentru „Contractul Mondial al Apei”, comitet în care fostul preşedinte portughez Mario Soares a devenit preşedinte. În 1998  Petrella a publicat ”Manifestul Apei” (prima dată în franceză, apoi, în 2001, și în engleză) în care dezvăluie viziunea sa despre apă, resursă vitală care este văzută ca un ”bun comun”.

Continue reading “Riccardo Petrella: Militarizarea pandemiei este periculoasă”

Рикардо Петрела: Милитаризацията на пандемията е опасна

petrella-2014-700

Рикардо Петрела (снимка: Рикардо Петрела)

Светът след тази криза ще бъде по-фрагментиран, по-несправедлив и по-неравен, смята авторитетният италиански икономист и бивш съветник в Европейската комисия. Той изказва оценки и за отговора на ЕС в борбата с COVID-19

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 11 април 2020 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Рикардо Петрела е италиански икономист, който е бил анализатор по научната и технологичната политика към Европейската комисия (ЕК) между 1979 г. и 1995 г. Той изразява несъгласие с начина, по който Европейската комисия възприема Европа – като съюз, базиран на пазарни принципи, включващи и конкуренцията. Петрела е основният автор на доклада „Границите на конкуренцията“ на Лисабонската група, който критикува неолибералните реформи, предприети от ЕК на Жак Делор и служещи на капитала и пазарите, но подкопаващи постиженията на следвоенна Европа.

Continue reading “Рикардо Петрела: Милитаризацията на пандемията е опасна”