What should Bulgarian drivers pay attention to on Romanian roads?

A Romanian villa

Interview with a Bulgarian language translator and tutor for Bulgarian drivers in road accidents in Romania

Vladimir Mitev

The Bridge of Friendship blog continues its series of articles about the problems Bulgarian drivers face on Romanian roads and offers some possible information about things drivers can pay attention to in order to avoid damage. This article is an interview with Romanian translator of Bulgarian origin Ivan Vasilchin, who has more knowledge from his practice as a tutor and translator for Bulgarians who have cases to deal with in Romania. 

Continue reading

La ce să fie atenți șoferii bulgari pe drumurile românești?

Sat românesc (sursă: Pixabay, CC0)

Interviu cu un traducător de limba bulgară și îndrumător pentru șoferii bulgari în cazurile unor accidente rutiere în România

Vladimir Mitev

Blogul Podul Prieteniei continuă seria sa de articole despre problemele pe care șoferilor bulgari le au pe drumurile românești și oferă unele posibile informații despre lucruri la care șoferii pot fi atenți pentru a evita daune. Articolul acesta reprezintă un interviu cu traducătorul român de origine bulgară Ivan Vasilcin, care are mai multe cunoștințe din practica sa de îndrumător și traducător pentru bulgari care au cazuri de rezolvat în România. Primele două articole din această serie pot fi citite aici și aici.

Continue reading

На какво трябва да обръщат внимание българските шофьори по румънските пътища?

Румънско село (източник: Pixabay, CC0)

Интервю с преводач от български език и консултант на български шофьори при пътнотранспортни произшествия в Румъния

Владимир Митев

Блогът “Мостът на приятелството” продължава поредицата си от статии за проблемите, с които се сблъскват българските шофьори по румънските пътища, и предлага информация за детайлите, на които водачите могат да обърнат внимание, за да избегнат щети. Тази статия е интервю с румънския преводач от български произход Иван Василчин, който има повече познания от практиката си като съветник и преводач за българи, които имат дела в Румъния. Първите две статии от тази поредица можете да прочетете тук и тук

Continue reading

Problemele şoferilor bulgare în România: amenzi, termeni de apelare, traducători

Ivan Vasilchin (sursă: Ivan Vasilchin)

Blogul Podul Prieteniei a făcut un nou interviu cu traducătorul licenţiat între bulgară şi română Ivan Vasilchin pentru a ajuta celor care au avut probleme pe drumurile româneşti

Vladimir Mitev

Ivan Vasilchin este bulgar din Banat şi interpret autorizat de limba bulgară şi limba română. El a acceptat invitația blogului Podul Prieteniei de a dezvălui din bogata sa practica și despre problemele pe care șoferii bulgari le întâmpină pe drumurile din România.

El spune despre sine:

”Sunt traducător și interpret autorizat de ministerul justiției din anul 2017, cu numărul autorizației 38435. Colaborez avocați profesioniști cu care am avut rezultate foarte bune. Am fost solicitat de toate instanțele din 4 județe: curțile de apel, tribunalele și Judecătoriile din Timiș, Arad, Caraș-Severin, Oradea , procuratura, DIICOT, poliția rutieră, poliția de frontieră. De asemenea colaborez cu mulți notari, în funcție de situație, m-am deplasat ori de câte ori am fost solicitat pentru a pune în aplicare procedura de recuperare a permiselor de conducere reținute, sau orice altă situație care se poate rezolva pe cale legală. Ma puteți contacta la numărul de telefon/whatsapp/viber: 0040 740 926140, email: ivanvasilcin1@gmail.com, facebook: ivan vasilchin”.

Continue reading

Проблеми на българските шофьори в Румъния: глоби, крайни срокове за обжалване, преводачи

Иван Василчин (източник: Иван Василчин)

Блогът „Мостът на приятелството“ направи ново интервю с лицензирания преводач между български и румънски Иван Василчин, за да помогне на хората, които са имали проблеми по румънските пътища

Владимир Митев

Иван Василчин е българин от Банат и лицензиран преводач на български и румънски език. Той прие поканата на блога „Мост на приятелството“ за интервю, за да сподели богатата си практика относно проблемите, с които се сблъскват българските шофьори по пътищата в Румъния.

Той казва за себе си:

“Аз съм лицензиран преводач от румънското Министерство на правосъдието от 2017 г. с номер на лиценз 38435. Сътруднича с професионални адвокати, с които съм имал много добри резултати. Към мене са се обръщали всички институции в четири окръга: апелативните съдилища, окръжните съдилища, прокуратурата, пътна полиция, гранична полиция, Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в Тимиш, Арад, Караш-Северин и Орадя. Сътруднича и с много нотариуси според ситуацията. Пътувам винаги, когато ми се поиска да задвижа процедура за възстановяване на задържана шофьорска книжка или заради друга ситуация, която може да се разреши по правен път. Мога да бъда открит на телефон/WhatsApp/Viber 0040 740 926140, e-mail: ivanvasilcin1@gmail.com, facebook: ivan vasilchin”.

Continue reading

Sfaturi utile şoferilor bulgari care călătoresc în România

Ivan Vasilchin (foto: Ivan Vasilchin)

Interviu cu interpretul Ivan Vasilchin care ne arată la ce anume ar trebui să fie atenţi şoferii bulgari care circulă pe drumurile din România, și care ne povesteşte câteva cazuri din practica şoferilor de TIR

Vladimir Mitev

Ivan Vasilchin este bulgar din Banat şi interpret autorizat de limba bulgară şi limba română. El a acceptat invitația blogului Podul Prieteniei de a dezvălui din bogata sa practica și despre problemele pe care șoferii bulgari le întâmpină pe drumurile din România.

Continue reading

Полезни съвети към българските шофьори по румънските пътища

Иван Василчин (снимка: Иван Василчин)

Интервю с преводача Иван Василчин, който обяснява за какво да внимават българските шофьори в Румъния и споделя казуси от практиката на тираджиите

Владимир Митев

Иван Василчин е банатски българин и лицензиран преводач между български език и румънски език. Той прие поканата на блога “Мостът на приятелството” да разкаже за богатата си практика от казуси на българските шофьори по румънските пътища.

Continue reading