Let’s go home, son!

bnr-700x350
(photo: YouTube)

The story of a child with disabilities and of the people, who take care of him in the conditions of hatred against social workers in Bulgaria

What are the social conditions, in which the social workers do their job in Bulgaria? What do they pass through in their daily acitivity? The correspondent of the Bulgarian National Radio in Rousse Asya Pencheva constructs her radio story on the basis of contradictions. On one hand, we hear the voices of the citizens, who protest against the Strategy for the Children, becuase in the protesters’ view Scandinavian NGOs want to steal Bulgarian children. On the other hand is the story of a child with disabilities, which was adopted in the USA. The radio story tells about the efforts of the social workers and doctors, who save the life of a child in need.

This story was given to the blog “The Bridge of Friendship” by Asya Pencheva.

Read in Romanian language!

Read in Bulgarian language!

Fiule, hai, să mergem acasă!

bnr-700x350
(foto: YouTube)

Povestea unui copil cu handicap şi a celor care îl îngrijesc în condiţiile urei împotriva lucrătorilor sociale

În ce condiţii publice lucrează şi ce fac lucrătorii sociali din Bulgaria? Corespondenta Radioului Naţional Bulgar din oraşul Ruse Asea Penceva construieşte această poveste pe principiul contrastelor. Pe de o parte sunt redate vocile protestatarilor împotriva Strategiei pentru Copii, care afirmă că ONG-uri scandinavene doresc să fure copii bulgari. Pe de altă parte este redată povestea unui copil cu handicapuri, care este adoptat în SUA. Povestea dezvăluie eforturile lucrătorilor sociale pentru a salva viaţa unui copil cu handicap. Audio file-ul este subtitrat în limba română de către blogul Podul prieteniei şi este acordat blogului de către autoarea.

Continue reading “Fiule, hai, să mergem acasă!”

Да си вървим вкъщи, сине!

bnr-700x350
(снимка: YouTube)

Историята на едно дете с увреждания и на хората, които се грижат за него в условията на омраза срещу социалните работници

В какви обществени условия работят и какво правят социалните работници в България? Кореспондентката на Българското национално радио в Русе Ася Пенчева изгражда своя радио разказ на базата на контрастите. От една страна са гласовете на протестиращите срещу Стратегията за децата, които твърдят, че скандинавски НПО-та искат да откраднат българските деца. От друга страна е разказана историята на дете с увреждания, което е осиновено в Щатите. Разказът разкрива усилията на социалните работници, за да спасяват живота на дете с увреждания.

Continue reading “Да си вървим вкъщи, сине!”

I, the caregiver – stories from ”the grey zone”

Sotiria_Hospital_Athens_Greece-700x350
A hospital in Athens (foto: Wikipedia Commons)

Once Greeks start to get old, they start saving money for “apoklistiki” (medical assistants) – just as Bulgarian pensioners save money for funerals. Due to the lack of sufficient personnel in hospitals, the care of old people is done mostly by foreigners, who predominantly work illegally

Tsvetelina Kirilova

Tsvetelina Kirilova has graduated from a professional school for comunication technology in Bulgaria. After the privatisation of the Bulgarian Telecommunication Company she was fired and worked as a caregiver and cleaner in Italy and Greece. This article was published on 13 July 2019 on the Bulgarian section of the site “The Barricade”.  

A few days ago I read on a Bulgarian site about an Armenian caregiver, who threw herself from the window of an Athenian hospital after a check by the Greek Labour Inspection Office. She worked there illegally. She had been threatened with one month imprisonment and extradition. In order to avoid them, she risked her life. That same day, I learned from Greek media about her death as a result of her injuries.

She was 50 years old, almost as old as me. After 16 years of illegal work in Greece, having been surrounded by the tragic stories of Eastern European migrants, I thought that nothing could shake me. What is the reason for the death of this worker? Unemployment, loneliness, fear of extradition, poverty? Armenians, Georgians, and Russians pay between 3,000 and 5,000 euros in order to come to Greece and have “the privilege” to make “the free choice” between their extradition and death. I have lots of questions, but can’t answer all of them.

Continue reading “I, the caregiver – stories from ”the grey zone””

Calea clinică pentru copii care suferă de cancer duce înafara granițelor Bulgariei

snimka-700x525
Camera pentru jocuri pentru copii la Spitalul Universitar din Heidelgberg

O poveste scurtă de călătorie cu trenul ororilor, ceea ce reprezintă sistemul bulgar pentru tratament al copiilor cu boli oncologice. În sistemul aceste nu numai medicamentele, consumabilele, specialiştii şi paturile sunt deficitare, ci uneori chiar şi sapunul

Vanya Grigorova

Acest articol a fost publicat pe 18 iulie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Departamentul aglomerat

Acum o lună mama unui copil cu o boală oncologică a publicat o factură pentru chimioterapie (medicamente pentru tratamentul cancerului), înmânată ei, lângă patul de moarte al copilului ei de 6 ani. Mimi a încetat din viaţă câteva zile mai târziu, iar uniunea copiilor cu boli oncohematologice a început protestele în faţa Ministerului Sănătăţii, cerind o soluţie trainică a problemei cu asigurarea medicamentelor la timp. Această problemă însă nu este singură cu care se confruntă parinţii copiilor bolnavi.

Continue reading “Calea clinică pentru copii care suferă de cancer duce înafara granițelor Bulgariei”

Клиничната пътека за децата, болни от рак, води извън България

snimka-700x525
Стая за игра на деца в университетската болница в Хайделберг

Кратък пътепис от пътуване с влакче на ужасите, каквото представлява нашата система за лечение на онкоболни деца. В нея дефицитни са не само лекарства, консумативи, специалисти и легла, но понякога дори и… сапунът

Ваня Григорова

Тази статия бе публикувана на 15 юли 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”. 

Препълненото отделение

Преди месец майката на дете с онкологично заболяване публикува фактура за химиотерапевтици, връчена й на смъртното легло на нейното 6-годишно дете. Мими си отиде дни по-късно, а сдружението на деца с онкохематологични заболявания започна протестни действия пред Министерство на здравеопазването с искане за трайно решаване на проблема с навременното осигуряване на лекарства. Той обаче съвсем не е единственият, пред който се изправят родителите на болните деца.

Continue reading “Клиничната пътека за децата, болни от рак, води извън България”

Eu, îngrijitoarea – poveste din ”zona gri”

Sotiria_Hospital_Athens_Greece-700x350
Spital din Atena (foto: Wikipedia Commons)

Când încep să îmbătrânească, grecii îşi economisesc banii pentru ”apoklistiki”, aşa cum pensionarii bulgari economisesc bani pentru înmormântare. Din cauza lipsei unui număr suficient de asistente medicale în spitalele, grija pentru cei în vârsta se face predominant de către străini, care lucrează cel mai adesea ilegal

Ţvetelina Kirilova

Ţvetelina Kirilova a absolvit liceu profesional pentru tehnică de comunicaţie din Bulgaria. După privatizarea BTK (Companiei Bulgare de Telecomunicaţie) ea a fost concediată şi apoi a lucrat că îngrijorătoare pentru copii şi ca femeie de serviciu în Italia şi Grecia. Acest articol a fost publicat pe 17 iulie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Acum câteva zile am citit pe un site bulgăresc despre îngrijitoarea armeneană care s-a sinucis, sărind de la fereastra unui spital atenien după o verificare a Inspecţiei Muncii – desigur, ea lucra acolo ilegal. Femeia era în pericol de a fi închisă pentru o lună în arestul poliţiei şi apoi extradată din Grecia. Pentru a evita acest scenariu, ea și-a riscat viaţa. În aceeaşi zi am aflat din media greceşti că femeia a murit din cauza rănilor suferite.

Avea 50 de ani, aproape cât am eu acum. După 16 ani de munca ilegală în Grecia şi după ce atâta timp am fost parte a poveștilor tragice ale migranţilor din întreaga Europă de Est, mă gândeam că nimic nu mă mai poate afecta emoţional. Care este cauza morții acestei lucrătoare? Şomajul, singurătatea, frica de extrădare, sărăcia? Femeile din Armenia, Georgia și Rusia plătesc între 3.000 şi 5.000 de euro pentru a veni să muncească în Grecia şi să aibă ”privilegiul” de a face ”o alegere liberă” între extradare şi propria moarte. Am multe întrebări, dar nu pot răspunde la toate.

Continue reading “Eu, îngrijitoarea – poveste din ”zona gri””