Cinci mituri despre Muntele Pirin şi protestele ecologice din Bulgaria

DSC_1302a
Una dintre mutele construcţii abandonate din Bansko (foto: Baricada)

Muntele Pirin nu va fi salvat nici de vreun concesionar binefăcător şi nici de Leonardo di Caprio, ci de managementul public. Indiferent de ce spune lobby-ul constructorilor de asta va beneficia şi marea majoritate a localnicilor

Ivailo Atanasov

La sfârşitul lui decembrie 2017 guvernul bulgar a aprobat lucrările de construcţii într-o mare parte a Parcului Naţional Pirin, înlesnind construirea unui nou lift care va duce la creşterea impactului uman în teritoriul protejat. Imediat au izbucnit proteste în Sofia şi în oraşele mari, care au fost organizate de către coaliţia ecologică ”Ca să rămână natura în Bulgaria”. Acest articol a fost publicat pe 21 decembrie 2017 pe site-ul Baricada şi încearcă şă demistifice unele mituri despre Muntele Pirin şi protestele ecologice.

Înainte de a încerca să rezolvăm indiferent care problemă, noi trebuie să înţelegem cât mai bine esenţa ei, şi eventual să renunţăm la unele mituri consacrate. Un exemplu actual pentru situaţiile absurde la care se poate ajunge în caz contrar, au fost oamenii din Florida, care se pregăteau să întâmpine uraganul Irma cu armele. Un demers similar în anumit sens sunt şi încercările de a se păstra moştenirea naturală a lui Pirin, care are importanţa mondială nu doar după evaluările lui UNESCO. Percepţia publică a acestor eforturi este deseori şi mai lipsită de sens şi dominată de mituri.

Continue reading “Cinci mituri despre Muntele Pirin şi protestele ecologice din Bulgaria”

Advertisements

Пет мита за Пирин

DSC_1302a
Един от вероятно стотиците изоставени строежи, оформящи съвременния облик на Банско (снимка: Барикада)

Нито благодетелен концесионер, нито Леонардо ди Каприо ще спасят Пирин, а общественото управление. Независимо какво казва строителното лоби, от това ще има полза и огромното мнозинство от местните жители

Ивайло Атанасов

Тази статия бе публикувана на 21 декември 2017 г. на сайта “Барикада”. Повече информация за правителствените решения, които избухналите екопротести отхвърлят, може да бъде прочетена тук

Преди да се опитаме да разрешим който и да е проблем ние трябва да разберем възможно най-добре същността му и евентуално да се откажем от някои вече възприети митове. Актуален пример за това до какви абсурдни ситуации може да се стигне в противен случай, бяха хората от Флорида, готвещи се да посрещнат урагана Ирма с пушки. По подобен начин изглеждат в някои отношения и опитите да се запази природното наследство на Пирин, което има световно значение не само според ЮНЕСКО. Обществената рецепция на тези усилия често е още по-безсмислена и доминирана от митове.

Continue reading “Пет мита за Пирин”

O inițiativă cetățenească din Bulgaria propune o politica fiscală mai justă

informare-700
Coordonatorul inițiativei Mirena Filipova o prezintă în parlament. În spatele stânga este jurnalistul din Baricada Ivailo Atanasov, iar în dreaptă este șeful comisiei parlamentare de plângerile și petițiile cetățenești Anton Kutev (foto: YouTube)

Inițiativa e susținuta de sindicate, grupuri cetățenești și platforme mediatice precum Baricada

Acest articol a fost publicat la 17 noiembrie 2017 pe site-ul Baricada.

La 10 noiembrie 2017 reprezentanții inițiativei cetățenești ”Să stopăm mașina de ineglitate!”, care cere taxe juste, au depus în Parlamentul Bulgar peste 30 000 de semnături pentru susținerea petiției sale. Campania a început acum doua luni și își propune un venit minim neimpozabil și o cotă specială a TVA-ului pentru produsele necesare traiului zilnic precum pâine, apă, hrana pentru copii, manuale, cărți și alte mărfuri.

Continue reading “O inițiativă cetățenească din Bulgaria propune o politica fiscală mai justă”

Гражданска инициатива предлага по-справедлива данъчна политика в България

informare-700
Координаторът на инициативата Мирена Филипова я представя в българския парламент. Вляво от нея е журналистът от “Барикада” Ивайло Атанасов, а вдясно – председателят на парламентарната комисия по жалбите и за гражданските петиции Антон Кутев   (снимка: YouTube)

Инициативата е поддържана от синдикати, граждански групи и медийни платформи като „Барикада“

Тази статия бе публикувана на 17 ноември 2017 г. на сайта “Барикада”.

На 10 ноември 2017 г. представителите на гражданската  инициатива „Да спрем машината за неравенство!“, която иска справедливи данъци, депозираха в българския парламент над 30 000 подписа в подкрепа на своята петиция. Кампанията започна преди два месеца и предлага необлагаем минимум и специална ставка на ДДС за стоки, необходими за живота като хляб, вода, детски храни, учебници, книги и други стоки.

Continue reading “Гражданска инициатива предлага по-справедлива данъчна политика в България”

Lorand Szakacs: The group „Right to the City” fights against stigmatization of the poor people in Timișoara

lorand-szakacs-700
Lorand Szakacs (photo: Vladimir Mitev)

What needs to be done in Romania where the right to housing is an ever more important issue, while homeless people and beggars become more and more in numbers in the richest cities

Vladimir Mitev

Lorand Szakacs is a member of the group “Right to the City”, which deals with the editing and printing of the “Stradă (Street) Magazine. The organisation and the magazine deals with the right to housing and fights for human attitude towards homeless people, beggars and the poor in Timișoara and in Romania. According to the official data there are more than 1200 homeless people in Timișoara – a city of immense richness in Romania. Apparently, the poverty problem is seen as a threat to law and property. Citizens are advised in the public transport and at the road intersections not to give money to beggars and to mind their own pockets. But according to the group ”Right to the City” the poverty problem demands a more social and humane attitude of society and administration. Lorand presents his organization, its struggle and the grave situation of the people on the street in an interview that he has given Baricada. 

This interview was published on 24 October 2017 at the site ”Baricada”.

Continue reading “Lorand Szakacs: The group „Right to the City” fights against stigmatization of the poor people in Timișoara”

Lorand Szakacs: Grupul ”Dreptul la Oraș” luptă împotriva stigmatizării săracilor din Timoșoara

lorand-szakacs-700
Lorand Szakacs (foto: Vladimir Mitev)

Ce trebuie făcut într-o Românie în care dreptul la locuire decentă devine din ce în ce mai actual, iar oamenii fără adapost și cerșetatorii sunt prezenți cel mai mult exact în orașele care sunt cele mai bogate

Vladimir Mitev

Lorand Szakacs este membru grupului Dreptul la Oraș care se ocupă cu editarea și tiparirea Revistei ”Stradă”. Organizația și revista se ocupă cu drepturile de locuință și militează pentru atitudinea umană către oamenii fără adapost, cerșetatorii și saraci din Timoșara și din România. După datele oficiale în Timoșoara – un oraș de bogație imensă din România, există peste 1200 de oameni fără adapost. Aparent problema cu saracia e văzut ca amenințare pentru dreptate și proprietate și cetățenii sunt sfatuiți în autobuze și la semaforele străzii să nu dea bani cerșetorilor și să fie atenți la buzunarele lor. Dar după părerea grupului Dreptul de Oraș, problema saracilor cere implicare mai mare socială și atitudine mai umană în administrație și societate. Lorand prezintă organizația sa, luptele ei și situația gravă a oamenilor străzii într-un interviu acordat special Baricadei.

Acest interviu a fost publicat la 22 octombrie 2017 pe site-ul Baricada.

Continue reading “Lorand Szakacs: Grupul ”Dreptul la Oraș” luptă împotriva stigmatizării săracilor din Timoșoara”

Лоранд Сакач: Групата „Право на град“ се бори против стигматизирането на бедните в Тимишоара

lorand-szakacs-700
Лоранд Сакач (снимка: Владимир Митев)

Защо големият румънски град има нужда от списание за проблемите на бездомниците и правото на жилище, какви трудности срещат издателите на тази медия и къде търсят решения

Владимир Митев

Лоранд Сакач е член на общността „Право на град“, която редактира и издава вестник „Улица“. Групата и медията се занимават с правото на жилище и се борят за човешко отношение към хората без дом, към просяците и бедните в Тимишоара и в страната. Според официалните данни в Тимишоара – един изключително богат румънски град, съществуват над 1200 души без жилище. Проблемът с бедността често е считан за заплаха за реда и собствеността. Гражданите са съветвани в автобусите и по светофарите на града да не дават пари на просяците, да пазят своите пари и бижута от джебчии.  Но според групата „Право на град“ проблемът на бедните е по-скоро социален, а не криминален и има нужда от човешко отношение на администрацията и обществото към тях. Лоранд представя организацията си, нейната борба и тежката ситуация на бездомниците в интервю за „Барикада“.

Тази статия бе публикувана на 23 октомври 2017 г. на сайта “Барикада”.

Continue reading “Лоранд Сакач: Групата „Право на град“ се бори против стигматизирането на бедните в Тимишоара”