Codru Vrabie: Romanian anti-corruption may take a new form, but it would hardly cease

codru-vrabie-900x450
Codru Vrabie (photo: Vlad Stanciu/Asocaţia INK)

The expert on good governance talked with Baricada about the evolution of anti-corruption fight in Romania, about the deficits of the current discourse on potential union with the Republic of Moldova and about the need for concrete steps for better communication and closer ties between Romanians and their neighbours

Vladimir Mitev

Codru Vrabie is a civic activist, trainer and consultant on topics related to good governance, transparency, accountability and integrity in the public sector. He has contributed to a lot of reforms in the judiciary and public administration of Romania. Vrabie has BAs in legal and political sciences (Romania, Bulgaria, USA) and MAs in administrative sciences and European affairs (Romania, Netherlands, Spain). He has been working for the Romanian civil society since 1998. Starting in 2010, Vrabie works with the „Leaders for Justice” programme, which was replicated in 2017 in the Republic of Moldova. In April 2018, Codru joined the team of the site telegraful.net, where he works on the podcast series ”Hypotheses” – a project of Association ”Courage Ahead” (Curaj Înainte).

Baricada talked with Vrabie about Romania`s anti-corrupion`s direction of movement, after a member of the parliament from the ruling Social Democratic Party proposed in April 2018 changes to the penal legislation, which are believed to be beneficial for those accused of corruption and to make the work of prosecutors more difficult. Ever since 2017 there has been a tendency for redefinition of Romanian fight against corruption. Another imporant issue in the interview is Vrabie`s criticism towards the current discourse on unification between Romania and the Republic of Moldova. Vrabie also shared his thoughts on regional cooperation in Central and Eastern Europe and on Romanian-Bulgarian relations. 

Continue reading “Codru Vrabie: Romanian anti-corruption may take a new form, but it would hardly cease”

Advertisements

Codru Vrabie: E posibil ca lupta împotriva corupţiei din România să ia o nouă formă, dar nu cred că va înceta

codru-vrabie-900x450
Codru Vrabie (foto: Vlad Stanciu/Asociaţia INK)

Expertul de bună guvernare a stat de vorba cu Baricada despre evoluţia luptei anticorupţie, despre deficienţele discursului unionist actual şi despre nevoia de paşi concreţi pentru o mai bună comunicare şi mai mare apropiere între români şi vecini

Vladimir Mitev

Codru Vrabie este activist civic, trainer şi consultant pe teme legate de bună guvernare, transparenţă, responsabilitate şi integritate în sectorul public, contribuind la mai multe măsuri de reformă în justiţie şi administraţia publică. Licenţiat în ştiinţe juridice şi politice (România, Bulgaria, Statele Unite), respectiv masterat în ştiinţe administrative şi afaceri europene (România, Olanda, Spania), Codru lucrează din 1998 pentru societatea civilă din România. Din 2010, Codru lucrează în cadrul programului Lideri pentru Justiţie, care este replicat din 2017 şi în Republica Moldova. Din aprilie 2018, Codru s-a alăturat echipei telegraful.net, unde lucrează la seria de podcasturi „Ipoteze,” un proiect al Asociaţiei Curaj Înainte.

Continue reading “Codru Vrabie: E posibil ca lupta împotriva corupţiei din România să ia o nouă formă, dar nu cred că va înceta”

Кодру Врабие: Румънската антикорупция може да приеме нова форма, но едва ли ще спре

codru-vrabie-900x450
Кодру Врабие (снимка: Влад Станчу/Асоциация INK)

Разговор с експерта по добро управление и почтеност в публичния сектор за течащото предефиниране на борбата с корупцията в Румъния, за слабите места на юнионисткия дискурс при северните съседи и за нуждата от регионално сътрудничество в Централна и Източна Европа

Владимир Митев

Кодру Врабие е граждански активист, обучител и консултант по теми като добро управление, прозрачност, отговорност и почтеност в публичния сектор. Той е допринесъл за извършването на много реформи в правосъдието и публичната администрация. Има бакалавърски степени в юридическите и политическите науки (от Румъния, България и САЩ). Завършил е магистратури по административни науки и европейски въпроси (в Румъния, Холандия и Испания). От 1998 г. Врабие работи за гражданското общество в Румъния. От 2010 г. той е активен в рамките на програмата „Лидери за правосъдие“, която от 2017 г. бе възпроизведена и в Република Молдова. От април 2018 г. Кодру се пресъедини към екипа на сайта telegraful.net, където работи по серията от подкастове „Хипотези“ – проект на Сдружение „Кураж напред“.

Барикада“ разговаря с Врабие за посоката, към която се движи румънската антикорупция, след като през април 2018 г. депутат от управляващата Социалдемократическа партия внесе законодателни промени в наказателното законодателство, за които се смята, че ще облагодетелстват преследваните за корупция и ще затруднят работата на прокурорите. Още през 2017 г. се открои тенденция за предефиниране на румънската борба с корупцията. Друга основна тема в интервюто бе критиката на Врабие към актуалния обществен дискурс и действия за обединение на Румъния с Молдова. Завършилият Американския университет в Благоевград Врабие сподели и свои размисли за регионалното сътрудничество в Централна и Източна Европа и за румъно-българските отношения.

Continue reading “Кодру Врабие: Румънската антикорупция може да приеме нова форма, но едва ли ще спре”

Ruse Summer Free Tour returns this summer

liberty-square-700-350
The Liberty Square in Ruse (photo: Ruse Summer Free Tour)

The free tour will take place for a third year in a row

This text is a press release by The Ruse Summer Free Tour

For a third year in a row Ruse Summer Free Tour welcomes the guests of Ruse and the region to show them around the landmarks of the town. The professional guides will be waiting for the curious to reveal the atmosphere of the city every Saturday, including public holidays, at 6 pm with a meeting place at the Statue of Liberty. The free tours are held in English, cover the central city parts and span an hour and a half. The first official tour this summer will take place on May 5th 2018.

Continue reading “Ruse Summer Free Tour returns this summer”

Turul gratuit al oraşului Ruse se întoarce în vară

liberty-square-700-350
Piaţa Libertăţii în centrul oraşului Ruse (foto: Ruse Summer Free Tour)

Si in anul 2018 va avea loc, in limba engleză, turul gratuit pentru oaspetii orasului si regiunii Ruse

Acest text este comunicat de presa dat de Ruse Summer Free Tour.

Pentru al treilea an consecutiv Turul gratuit al oraşului Ruse va întâmpina oaspeţii oraşului şi regiunii Ruse, ca să-i plimbe prin misterele oraşului dunărean. În fiecare sămbâtă, inclusiv în zilele oficiale de sărbătoare, ghizi profesionişti îi aşteaptă pe cei dornici să se scufunde în atmosferă oraşului Ruse. Turul începe la ora 18 de la Monumentul Libertăţii. Tururile grătuite sunt realizate în limba engleză, includ zona centrală a oraşului şi durează ceva mai mult de o ora şi jumătate. Primul tur din programul pentru anul acesta va avea loc pe 5 mai 2018.

Continue reading “Turul gratuit al oraşului Ruse se întoarce în vară”

Ruse Summer Free Tour се завръща през лятото

 

liberty-square-700-350
Площад “Свобода” в Русе (снимка: Ruse Summer Free Tour)

И през 2018 г. ще има безплатен тур на английски за гостите на Русе и региона

Този текст е прессъобщение на Ruse Summer Free Tour

За трета поредна година Ruse Summer Free Tour ще посрещне гостите на Русе и региона, за да ги разведе из потайностите на града. Професионалните екскурзоводи очакват желаещите да се потопят в атмосферата на Русе всяка събота, включително и на официалните празници, в 18 часа с място на тръгване Паметника на свободата. Безплатните турове се провеждат на английски език, обхващат централните части на града и продължават малко повече от един час и половина. Първата обиколка от тазгодишната програма ще се състои на 5 май 2018 г.

Continue reading “Ruse Summer Free Tour се завръща през лятото”

Cinci mituri despre Muntele Pirin şi protestele ecologice din Bulgaria

DSC_1302a
Una dintre mutele construcţii abandonate din Bansko (foto: Baricada)

Muntele Pirin nu va fi salvat nici de vreun concesionar binefăcător şi nici de Leonardo di Caprio, ci de managementul public. Indiferent de ce spune lobby-ul constructorilor de asta va beneficia şi marea majoritate a localnicilor

Ivailo Atanasov

La sfârşitul lui decembrie 2017 guvernul bulgar a aprobat lucrările de construcţii într-o mare parte a Parcului Naţional Pirin, înlesnind construirea unui nou lift care va duce la creşterea impactului uman în teritoriul protejat. Imediat au izbucnit proteste în Sofia şi în oraşele mari, care au fost organizate de către coaliţia ecologică ”Ca să rămână natura în Bulgaria”. Acest articol a fost publicat pe 21 decembrie 2017 pe site-ul Baricada şi încearcă şă demistifice unele mituri despre Muntele Pirin şi protestele ecologice.

Înainte de a încerca să rezolvăm indiferent care problemă, noi trebuie să înţelegem cât mai bine esenţa ei, şi eventual să renunţăm la unele mituri consacrate. Un exemplu actual pentru situaţiile absurde la care se poate ajunge în caz contrar, au fost oamenii din Florida, care se pregăteau să întâmpine uraganul Irma cu armele. Un demers similar în anumit sens sunt şi încercările de a se păstra moştenirea naturală a lui Pirin, care are importanţa mondială nu doar după evaluările lui UNESCO. Percepţia publică a acestor eforturi este deseori şi mai lipsită de sens şi dominată de mituri.

Continue reading “Cinci mituri despre Muntele Pirin şi protestele ecologice din Bulgaria”