Ahlam Chemlali: EU institutions are rewarding authoritarian regimes over migration

ahlam-chemlali-700x350
Ahlam Chemlali (photo: Ahlam Chemlali)

Interview with the Danish expert on torture and migration about the overall increase in violence worldwide, the responsibility of the EU and Frontex on the issues of migration and about the discussed “Turkish model” for migration deal with Libya

Vladimir Mitev

Ahlam Chemlali is from Copenhagen, Denmark, where she works as a programme manager at DIGNITY – The Danish Institute against Torture. In her work and research she has dealt with torture, migration, human rights abuses, forced labour, etc. 

This article was published on 26 September 2019 on the English section of the site “The Barricade”. 

Continue reading “Ahlam Chemlali: EU institutions are rewarding authoritarian regimes over migration”

Ahlam Chemlali: Pe subiectul migrației, instituțiile UE sprijină regimurile autoritare

ahlam-chemlali-700x350
Ahlam Chemlali (foto: Ahlam Chemlali)

Interviu cu experta daneză în domeniul migrației și torturii despre creșterea generală a violenței în lume, despre responsabilitatea UE şi Frontex pe problemele de migrație şi despre discutatul ”model turcesc” al unui acord de migrație cu Libia

Vladimir Mitev

Ahlam Chemlali este din Copenhaga, Danemarca, unde lucrează ca manager de program la DIGNITY – Institutul Danez Împotriva Torturii. În munca şi cercetarea ei, aceasta este preocupată de probleme precum tortura, migrația, nerespectarea drepturilor omului, munca forțată etc.

Acest articol a fost publicat pe 6 octombrie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada.
Continue reading “Ahlam Chemlali: Pe subiectul migrației, instituțiile UE sprijină regimurile autoritare”

Ахлам Шемлали: Европейските институции подкрепят авторитарни режими по въпроса на миграцията

ahlam-chemlali-700x350
Ахлам Шемлали (снимка: Ахлам Шемлали)

Интервю с датската експертка по въпросите на изтезанията и миграцията Ахлам Шемлали за отговорността на Запада за бежанската криза и проблемните сделки с Турция и Либия

Владимир Митев

Ахлам Шемлали е от Копенхаген, Дания, където е програмен мениджър на неправителствената организация DIGNITY – Датският институт против изтезанията. В своята дейност и изследвания тя е разглеждала въпросите на изтезанията, миграцията, нарушенията на човешки права, принудителният труд и други.

Тази статия бе публикувана на 30 септември 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Continue reading “Ахлам Шемлали: Европейските институции подкрепят авторитарни режими по въпроса на миграцията”

Dincolo de tăcere, dincolo de violență

DOR_violenta_bleeda-700x350
(foto: Tuan Nini, Dor)

Deși de 20 de ani încercăm să ajutăm femeile să se simtă mai în siguranță, în continuare este mai rușinos să fii victimă decât agresor. Realitatea asta trebuie să se schimbe

De Oana Sandu
Ilustrații de Tuan Nini
16 septembrie 2019

Acest articol a fost publicat în DoR #37 şi este preluat aici cu acordul autoarei. 

Vara aceasta, într-o cafenea din Brașov, intervievam o avocată despre cazurile sale de violență în familie. Îmi povestea că, după ce rezolvă separarea victimei de agresor, de cele mai multe ori printr-un ordin de protecție și divorț, muncește să obțină încredințarea copiilor în mod exclusiv mamei. I-am spus că după divorțul alor mei și mama a devenit, legal, singurul meu părinte.

M-a întrebat dacă a fost vorba de violență domestică. Am răspuns dintr-o suflare:

„A, nu! Tata a renunțat la mine.”

Avocata a continuat discuția și a început să-mi explice despre cum legislația de încredințare a minorilor s-a schimbat în ultimii ani. Nu mai puteam să fiu atentă la ce-mi povestea, pentru că mintea îmi rămăsese la răspunsul pe care i-l dădusem. Așa că am întrerupt-o cu jumătate de zâmbet: „Ba da, a fost, nu fizică, dar a fost. Verbală, emoțională…”

Continue reading “Dincolo de tăcere, dincolo de violență”

Отвъд мълчанието, отвъд насилието

DOR_violenta_bleeda-700x350
(снимка: Туан Нини, Декът о ревиста)

Въпреки че от 20 години в Румъния се опитваме да помогнем на жените да се чувстват по-сигурни, продължава да бъде по-срамно да бъдеш жертва, отколкото насилник. Тази реалност трябва да се промени

Оана Санду

Тази статия бе публикувана в брой 37 и на сайта на „Декът о ревиста“ на 16 септември 2019 г. Статията е препечатана тук със съгласието на авторката си.

Това лято интервюирах в кафене в Брашов адвокатка за нейните казуси за насилие в семейството. Тя ми разказа, че след като уреди разделението на жертвата от насилника, което става след заповед за защита и развод, работи, за да спечели поверяването на децата изключително на майката. Казах й че след развода на моите родители, майка ми стана юридически единственият мой родител.

Попита ме дали е ставало дума за домашно насилие. Отговорих на един дъх:

„А, не! Баща ми се отказа от мене.“

Адвокатката продължи разговора и започна да ми обяснява как законодателството за поверяването на непълнолетни се е променило през последните години. Вече не можех да следя какво ми разказва, защото съзнанието ми остана на отговора, който й дадох. Така че я прекъснах с полуусмивка: „Да, имаше, не физическа, но имаше. Устна, емоционална…“

Continue reading “Отвъд мълчанието, отвъд насилието”

The essence of post-transition: „People before profits!“

beyond-700x350
(photo: Pixabay, CC0)

A view of the social forces in Bulgaria and Romania, forming within transition’s depths and hoping to correct its deviations through humanisation of politics

Vladimir Mitev

This article is going to be published in the next issue of the Bulgarian left-wing theoretical magazine “New Times” – issue 9-10 (September-October 2019), which will come out in the end of October 2019. 

Do transitions ever end? What about the end of history? Is the realisation that history has no end a sign that each phase does even in its “non-transitory” contradictions new relations, new ideas and new communities come into being?

I try to make sense of transition in Bulgaria and, to an extent, in Romania by looking at its negation – which I call “post-transition” or post-post-communism”.

Continue reading “The essence of post-transition: „People before profits!“”

Esenţa posttranziţiei: ”Oamenii înaintea profiturilor!”

beyond-700x350
(foto: Pixabay, CC0)

O privire către forţele sociale din Bulgaria şi România, care sau născut în tenebrele tranziţiei şi îşi arată dorinţă de a-și corecta neajunsurile prin umanizarea politicii

Vladimir Mitev

Acest articol urmează să fie tiparit în următorul număr al revistei Timpuri Noi (număr 9-10, septembrie-octombre 2019), care va ieşi la sfârşitul lui octombrie 2019. 

Se intrevede oare un sfârșit al acestei tranziţii? Dar al istoriei? Conştientizând faptul că istoria este o poveste fără sfârşit, este oare un semn că exact din aceste”nesfârșite” contradicţii ale tranziţiei ”fără sfârşit” se nasc noi relaţii, idei şi comunităţi?

Încerc să analizez tranziţia din Bulgaria, şi în anumită măsură din România prin prisma propriei sale negații, definită de mine ca ”posttranziţie” sau ”postpostcomunism”. În opinia mea aşa-numitele noi stângi ar putea juca un rol important în acest proces.

Continue reading “Esenţa posttranziţiei: ”Oamenii înaintea profiturilor!””