„Мартенските музикални дни” приключиха триумфално в Букурещ

800px-Ateneul_Român_-_Interior_Sala
Атенеумът в Букурещ отвътре. През 1886 г. българинът Евлоги Георгиев дарява 200 000 златни леи за строителството на сградата (снимка: Михай Петре, CC BY-SA 3.0 România)

Светлин Русев, Емил Табаков и фестивалният оркестър спечелиха възторзите на букурещката публика

Огнян Стамболиев – Букурещ

Тазгодишното, 59-то издание на най-авторитетния български форум на голямата класическа музика, „Мартенските музикални дни”, зарадва своята публика с поредица от 30 концерти с общо 650 участници, при това на много високо ниво с големи музиканти и състави от 17 страни на света. Фестивалът е основан от незабравимия градител на българската култура Илия Темков (1923-2002 г.) и е ръководен мащабно и умело от музиковедката Ива Чавдарова. Новото тази година бе, че фестивалът приключи в Букурещ, където Фестивалният оркестър беше поканен да изнесе своя финален концерт в рамките на културната програма по повод румънското председателство на ЕС.

Continue reading “„Мартенските музикални дни” приключиха триумфално в Букурещ”

Advertisements

The regional cooperation in Southeastern Europe – nothing, but out of sincerity

quadrilateral-meeting-bucharest-700x350
The Serbian president Alexander Vucic, the Romanian PM Viorica Dancila, the Greek prime minister Alexis Tsipras and his Bulgarian counterpart Boyko Borisov (photo: YouTube, Romanian government)

The quadrilateral meeting of Romania, Serbia, Greece and Bulgaria in the Romanian resort Snagov and the Romanian-Bulgarian intergovernmental meeting in Bucharest in the end of March 2019 show that the euroatlantic solidarity in the region is slightly forced. Is it possible to have a cooperation, which comes from within?

Vladimir Mitev

This article was published on 31 March 2019 on the Bulgarian section of the site ”The Barricade”. 

The Bulgarian government with the prime minister Boyko Borissov at its front returned from Bucharest with modest diplomatic achievements. The joint session with the Romanian government led to the signing of one agreement – on cooperation in the domain of extraordinary situations, and two memorandums of understanding – on small and medium enterprises and on easing of ship navigation on the river Danube.

Continue reading “The regional cooperation in Southeastern Europe – nothing, but out of sincerity”

Colaborarea regională în Europa de Sud-Est: nimic, dar din toată inima

quadrilateral-meeting-bucharest-700x350
Preşedintele sârb Alexander Vucic, premierul român Viorică Dăncilă, omologul ei grec Alexis Tsipras şi premierul bulgar Boiko Borisov în timpul discuţiilor de la Snagov (foto: YouTube, Guvernul României)

Întâlnirea cvadrilaterală a României, a Serbiei, a Greciei şi a Bulgariei de la Snagov şi şedinţa interguvernamentală de la Bucureşti de la sfârşitul lui martie arată că solidaritatea euroatlantică în reigune este ușor forțată. Oare este posibilă o colaborare care izvorăşte din noi înșine?

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 1 aprilie 2019 pe secţia bulgărească a site-ului Baricada. 

Guvernul bulgar, cu premierul Boiko Borisov în frunte, s-a întors din vizita sa din România cu realizări diplomatice modeste. Împreună cu guvernul român a fost semnat un acord pentru colaborare în domeniul situaţiilor de urgenţă şi două memorandumuri de înţelegere privind întreprinderile mici şi medii și înlesnirea navigării pe Dunăre.

Continue reading “Colaborarea regională în Europa de Sud-Est: nimic, dar din toată inima”

Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа – нищо, но от сърце

quadrilateral-meeting-bucharest-700x350
Сръбският президент Александър Вучич, румънският премиер Виорика Дънчила, гръцкият й колега Алексис Ципрас и българският министър-председател Бойко Борисов разговарят в курорта Снагов (снимка: ِYouTube, румънското правителство)

Четиристранната среща на Румъния, Сърбия, Гърция и България в румънския курорт Снагов и румъно-българското междуправителствено заседание в Букурещ от края на март показват, че евроатлантическата солидарност в региона е леко насилена. Възможно ли е такова сътрудничество, което да ни идва отвътре?

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 31 март 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”. 

Българското правителство начело с премиера Бойко Борисов се върна от Букурещ с повече от скромни дипломатически постижения. Съвместно с румънското правителство бяха подписани едно споразумение – за сътрудничество в областта на извънредните ситуации, и два меморандума за разбирателство – относно малките и средни предприятия и улесняване на корабоплаването по река Дунав.

Continue reading “Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа – нищо, но от сърце”

Anticorupția românească – un brand politic de ”succes”

handcuffs-700x350
(sursă: Pixabay, CC0)

Anticorupția e prilej de conflict între elite conservatoare prea puțin interesate de problemele cetățenilor

Maria Cernat

Acest articol a fost publicat pe 21 martie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

România ultimului deceniu a fost dominată, obsedată chiar, de tema anticorupției. Într-un mod cel puțin bizar, politicienii care s-au succedat la guvernare au avut drept temă de campanie lupta anticorupție. De ce spun că e bizar? Pentru că politicienii în genere, nu doar cei din România au încetat demult să ne propună un viitor luminos. Lipsiți de viziune și adesea incapabili să articuleze un proiect coerent de țară, politicienii nu ne propun să ne conducă pe drumul dezirabil al progresului. Nu. Ei ne propun să ne scape de diverși monștri mai mult sau mai puțin imaginari. Terorismul, comunismul, pericolul rus sau, firește, nelipsita corupție fac parte din arsenalul de dezastre care pândesc după colț și de care politicienii se oferă să ne ferească.

Continue reading “Anticorupția românească – un brand politic de ”succes””

Румънската антикорупция – един „успешен“ политически бранд

handcuffs-700x350
(снимка: Pixabay, CC0)

Борбата с корупцията е територия на конфликт между консервативни елити, които малко се интересуват от проблемите на гражданите

Мария Чернат

Тази статия бе публикувана на 25 март 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Румъния бе доминирана и даже обсебена през последното десетилетие от темата за антикорупцията. По един странен начин политиците, които вземаха властта, почти нямаха друга тема в предизборната надпревара. Защо това е странно? Защото политиците като цяло – не само тези от Румъния, отдавна са престанали да ни предлагат светло бъдеще. Лишени от визия и често неспособни да дефинират национален проект, румънските политици не ни предлагат да ни поведат по желания път на прогреса. Единственото, на което са способни, е да ни предлагат да ни спасят от различни чудовища, които повече или по-малко, са въображаеми. Тероризмът, комунизмът, руската заплаха и, естествено, корупцията са част от арсенала с бедствия, които дебнат зад всеки ъгъл, и от които политиците предлагат да ни пазят.

Continue reading “Румънската антикорупция – един „успешен“ политически бранд”

Codru Vrabie: The pre-2017 ”golden era” of anti-corruption in Romania was falsified

codru-vrabie-900x450
Codru Vrabie (photo: Vlad Stanciu, Asociation INK)

An interview with the expert of good governance about the false dilemma that Romania would be either the country of the prosecutors, or the country of the corrupted politicians, about the hope for social and judicial modernisation in Romania today, about the phenomenon Laura Köveşi, about the role of the future European prosecution in Eastern Europe and about the way Romanian anti-corruption looks like, when seen from Chişinău

Vladimir Mitev

Codru Vrabie is a civic activist, trainer and consultant on topics related to good governance, transparency, accountability and integrity in the public sector. He has contributed to many reforms in the judiciary and public administration of Romania. Vrabie has BAs in legal and political sciences (Romania, Bulgaria, the USA) and MAs in administrative sciences and European affairs (Romania, Netherlands, Spain). He has been working for various Romanian civil society organizations since 1998. In 2010, Vrabie started working with the “Leaders for Justice” programme, which was replicated in 2017 in the Republic of Moldova. In April 2018, Codru joined the team of the telegraful.net website, where he works on the podcast series ”Hypotheses” – a project of the ”Courage Ahead” Association (Curaj Înainte).

This article was published on 17 March on the Romanian section of the site „The Barricade”. 

Continue reading “Codru Vrabie: The pre-2017 ”golden era” of anti-corruption in Romania was falsified”