Ана Бландиана – населена от думите

blandiana-700x350
(снимка: Владимир Митев)

Рецензия за книгата с творби на Ана Бландиана

Проф. д-р Александър Шурбанов

blandiana-350
Книгата в превод на Огнян Стамболиев (снимка: Владимир Митев)

В България запознанството ни с творчеството на именитата румънска поетеса и Хердерова лауреатка, Ана Бландиана (какво прекрасно, звънко име – камбанно! – точно като за нея), започна още към средата на седемдесетте години на миналия век и продължава без прекъсване вече четири десетилетия. Сега, през юбилейната седемдесет и пета година от нейното рождение имаме специален повод да се върнем към това творчество и да го погледнем във впечатляващото му многообразието и вътрешното му единство. Тази нова среща с Бландиана дължим на вдъхновения преводач и популяризатор на румънска поезия у нас Огнян Стамболиев, пресъздал на български големи имена като: Михай Еминеску, Лучиан Блага, Йон Лука Караджале, Йоан Славич, Лучиан Блага, Панаит Истрати,Никита Станеску, Марин Сореску, Мирча Динеску, Емил Чоран, Мирча Елиаде, Матей Вишниек и др. В един том от около 500 страници – издание на „Гея Либрис”, озаглавен „Населена от думите”, днес той ни поднася представителна антология на Ана Бландиана, чието съдържание прелива от есеистика през поезия, към нейната интересна фантастична проза, размисли, афористични фрагменти, интервюта и анкети. В резултат пред нас се откроява цялостен портрет на писателката.

Continue reading “Ана Бландиана – населена от думите”