Изграждане на мостове: Дунавската връзка в българо-румънските отношения

(източник: Pixabay, CC0)

История на усилията на България и Румъния за транспортна свързаност през реката

Анета Михайлова,

Институт за балканистика с Център по тракология – Българска академия на науките

По-ранна версия на тази статия е била представена на българо-румънската историческа комисия, чийто секретар от българска страна е авторката. Текстът бе предоставен специално на блога “Мостът на приятелството” и ще стане част от дигитална книга за българо-румънските политически отношения от 1878 г. до днес.

Идеята за изграждане на мост на р. Дунав, свързващ България и Румъния има дългогодишна история и, макар и с различна интензивност, присъства трайно в двустранните отношения от края на XIX в. до наши дни. Ако не се връщаме толкова назад към времето на Константин Велики, когато е построен първият мост над Дунава, свързващ хората от двете страни на реката, а обърнем поглед към по-ново време, въпросът е повдигнат по времето на османското владичество и след Кримската война (1853-56) той става неизменна част от дипломацията и политиката на Балканите. Построяването на мост над река Дунав се свързва с първите планове за железопътно строителство в Османската империя и осъществяването на сухопътна връзка между Западна и Централна Европа до Балканския полуостров с излаз на Бяло море. През 1881 г. , само три години след своето Освобождение, Българското княжество установява първите си контакти с Румъния, на които се обсъжда и възможността за строителство на мост над р. Дунав. От тогава този въпрос става една от постоянните теми на отношенията между двете съседни държави, но решаването му се оказва много трудно и са необходими повече от седем десетилетия, за да може тази идея да бъде реализирана на практика. Трябва да изминат още шест десетилетия, за да бъде построен и втори мост над река Дунав, свързващ българския и румънския бряг. А преговорите за строителство на нови мостове между двете държави продължават и до днес, като перспективите не са много ясни. 

Continue reading

Йон Ликсандру: Дошло е времето за мащабно българо-румънско сътрудничество в инфраструктурата

Ще успеят ли някога България и Румъния да направят мащабно сътрудничество в изграждането на инфраструктурата (снимка: Wikipedia)

Координаторът за инфраструктура и транспорт в рамките на работодателската организация „Коалиция за развитието на Румъния” излезе публично с предложения за общи действия между Румъния и България в областта на инфраструктурното развитие

Владимир Митев

Йон Ликсандру е роден в Букурещ преди 61 години. Завършил е гимназията по транспорт в румънската столица. Като ученик в продължение на три месеца е бригадир при строителството на канала „Дунав – Черно море“. Израснал е в семейство на шофьори на тежкотоварни камиони за транспорт в Румъния и извън границите й.

През 1990 г. създава фирма с дейност в областта на международния товарен транспорт. Поддържа платформи за поправка на тежки моторни превозни средства (в Букурещ, Сибиу и Орадя) и развива дейности по складиране в Букурещ.

От 1994 г. насам Ликсандру става част от Националния съюз на транспортните превозвачи в Румъния, чийто вицепрезидент е до 2012 г. В рамките на тази организация той приготвя и реализира няколко законодателни предложения в областта на транспорта, които продължават да са в сила и днес. Такива са електронното разпределяне на разрешенията за товарен транспорт в международен план чрез специално създадена електронна система, трасетата за достъп в Румъния на тежкотоварните камиони, изграждането с приоритет на магистралата в долината на река Олт в ущърб на магистралата в долината Прахова. Той написва техническата, икономическата и финансовата аргументация на тези свои инициативи.

Continue reading