Владимир Златарски: На Балканите недоверието между народите е силно, но днес по естествен път румънци и българи се опознават без посредник

nesinceri-700x350
Книгата на Владимир Златарски бе отпечатана през 2018 г. (снимка: Владимир Митев)

Интервю с учения от Института за исторически изследвания на Българската академия на науките за книгата му “Неискрените”, отразяваща отношенията между Румъния, България, Германия и Австро-Унгария в навечерието на Първата световна война, и за румъно-българските отношения днес

Владимир Митев

zlatarsky-250x350
Владимир Златарски (снимка: Владимир Златарски)

Доцент д-р Владимир Златарски е учен от Института за исторически изследвания на Българската академия на науките. Той проучва историята на България от края на 19 до средата на 20 век през призмата на международните отношения; специалист по история на българо-германските и българо-австрийските връзки, както и по балканистика. Автор е на монографиите „Райхът и царството. Германското присъствие в България 1933-1940 г.“ (2014) и „Неискрените. България, Румъния и Централните сили 1913-1914 г.“ (2018)

Continue reading “Владимир Златарски: На Балканите недоверието между народите е силно, но днес по естествен път румънци и българи се опознават без посредник”

Advertisements