Един друг вид трансгранична журналистика

Iztochna-promishlena-zona-ruse

Дунав мост при Русе-Гюргево (снимка: Явор Мичев)

Представяне на журналистическия опит от блога „Мостът на приятелството“

Владимир Митев

Тази статия е леко подобрена версия на публикация, представена на конференция по журналистика във Великотърновския университет през ноември 2018 г.

ЕС разглежда по нов начин понятието „граница“. От стена, разделяща народите, европейската граница се превръща в магическа линия, отвъд която започва общуване, опознаване и сътрудничество със съседите. „Пресичането на границата“ се превръща в обект на множество доклади и стратегии на съюза, който разчита на трансграничните връзки (Вж например European Commission 2017:1 и 2017:2).

Според съобщение на Европейската комисия към Европейския съвет и Европейския парламент от 20 септември 2017 г. вътрешнограничните региони на ЕС покриват 40% от площта на ЕС. В тях живеят 30% от населението – 150 милиона души. Те произвеждат 30% от БВП на ЕС. 1,3 млн. работници пътуват трансгранично, за да отидат на работа (European Commission 2017:3).

Eвропейските граници поставят и проблема за трансграничното публично пространство (Heinderyckx, François 2016). Именно тук специална роля може да играе трансграничната журналистика.

Continue reading

Презентация за трансгранична журналистика бе показана във Велико Търново

Iztochna-promishlena-zona-ruse

“Дунав мост” при Русе и Гюргево (снимка: Явор Мичев)

Блогът „Мостът на приятелството“ бе обект на изследване в рамките на журналистическа конференция в старопрестолния град

На 8 ноември 2018 г. Владимир Митев представи във Великотърновския университет презентация за трансгранична журналистика, практикувана от блога „Мостът на приятелството“. Презентацията разказа за западната трансгранична журналистика, прочула се с разследвания от типа на „Panama Papers”, които са общо дело на десетки журналисти от различни медии и страни. Акцент в презентацията бе, че приложението на западната трансгранична журналистика в България, класически пример за което е работата на сайта „Бивол“, има своите ограничения. То често превръща журналиста в прокурор и съдия, докато убеждава обществеността, че „всички са маскари“, което води до нейната апатия.

Continue reading