Bulgaria and Russia – what do Romanians don’t understand?

bulgaria-700x350 (1)
Monument of Soviet soldiers (photo: Pixabay, CC0)

The political lobbies of Bulgaria manipulate the Romanian public opinion without restraint, as they try to integrate it in their internal political fight. Romanians will expand their spiritual territory when they manage to see in Bulgarians more than “Russian agents”

Vladimir Mitev

This article was published on 14 February 2020 at the Romanian section of the site “The Barriacde”. 

The elections of presidents Rumen Radev in Bulgaria and Igor Dodon in the Republic of Moldova coincided with the publication of an article and map in Romanian media, which was widely read all over Romania the day after voting – 14 November 2016. On the map, Romania was coloured in blue, while all the other countries were painted red – symbolic of Russian influence. Even Ukraine was painted in red, but it was noted that it has conflict with Moscow. “MAP Romania, ever more caught in Russia’s claws: Moldova and Bulgaria have elected pro-Kremlin presidents, who join the leaders of Hungary, Serbia, the Czech Republic and Slovakia, said the article at Hotnews.

When I read such articles I always wonder how supposed Bulgarian Russophilia, apparently impossible to uproot, comes together with Bulgarian belonging to NATO and the EU. Don’t our Western partners know that we are all agents of Putin? Why did they allow us to enter these integrationist structures, when our primary loyalty is with a country from outside the Euroatlantic community?

Continue reading “Bulgaria and Russia – what do Romanians don’t understand?”

Bulgaria şi Rusia – ce nu înţeleg românii?

bulgaria-700x350 (1)
Monument al soldaţilor sovietici (foto: Pixabay, CC0)

Lobby-urile politice din Bulgaria manipulează opinia publică românească fără scrupule, încercând să o folosească în lupta lor de politică internă. Românii îşi vor lărgi perspectiva doar dacă vor reuși să vadă în vecinii lor bulgari ceva mai mult decât ”agenţii Rusiei

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 14 februarie 2020 pe secţia românească a site-ului Baricada.
Alegerea preşedinţilor Rumen Radev în Bulgaria şi Igor Dodon în Republica Moldova a fost însoţită de publicarea unui articol şi a unei hărți în presa din România care au fost văzute în întreaga țară în ziua după alegerile prezidențiale din data de 13 noiembrie 2016. Pe acea hartă România a fost colorată cu albastru, iar toate celelalte ţări cu roşu, un simbol al influenţei ruse. Chiar și Ucraina a fost colorată cu roşu, deși s-a scris totuși că Ucraina se află într-un conflict cu Moscova. ”HARTA Romania, prinsa tot mai strans in clestele Rusiei: Moldova si Bulgaria si-au ales presedinti pro-Kremlin, care se alatura liderilor din Ungaria, Serbia, Cehia si Slovacia”, clama titlul articolului din Hotnews.
Citind asemenea articole m-am mirat mereu cum se poate ca presupusa rusofilie bulgărească, percepție aproape imposibil de combătut, să meargă mână în mână cu apartenența Bulgariei la NATO şi UE. Oare partenerii occidentali nu ştiu că aici în Bulgaria suntem cu toţii agenţi ai lui Putin? De ce ne-au dat permis să intrăm în structurile lor de securitate, dacă loialitatea noastră principală este către un stat care se află în afara și uneori chiar în opoziție față de comunitatea euroatlantică?

Continue reading “Bulgaria şi Rusia – ce nu înţeleg românii?”

Standul românesc la Târgul de Carte din Sofia se bucură de succes

popescu-mircea-700x350
Alexandru Popescu şi Iuliana Mircea la Târgul de Carte din Sofia (foto: Podul Prieteniei0

Interviu cu cei doi reprezentanţi ai Ministerul Culturii din România în cadrul standului – Iuliana Mircea şi Alexandru Popescu, despre reacţiile la ediţiile standului românesc din Sofia, despre şcoalа bulgară de traducere a literaturii române şi despre secretul prin care literatura românească cucerește regiunea

Vladimir Mitev

Iuliana Mircea este consilier în direcţia ”Cultura Scrisă şi Creaţie Contemporană” din cadrul Ministerul Culturii. Alexandru Popescu este inspector în aceeaşi direcţie din cadrul Ministerului Culturii. Ambii au fost reprezentanţii Ministerul Culturii la standul românesc din cadrul Târgului de Carte la Sofia (10-15 decembrie 2019). Standul a oferit cărţi în limba română şi a găzduit multe evenimente cu participarea unor oameni creativi din România, Republica Moldova şi Bulgaria: Varujan Vosganian, Florin Irimia, Elise Wilk, Elena Vladăreanu, Iulian Ciocan, Vanina Bojikova, Lora Nenkovska, Emil Andreev, Svetoslav Jelev. Au fost lansate traducerile în limba bulgară a cărţilor autorilor din România şi Republica Moldova. Mai mult, a fost purtată o discuţie despre literaturile în oglindă ce sunt cea română şi cea bulgară, despre problemele editării şi promovării literaturii naţionale peste hotare şi despre nevoia de o comunicare şi cunoaştere culturală mai profundă între români, moldoveni şi bulgari.

Continue reading “Standul românesc la Târgul de Carte din Sofia se bucură de succes”

Valentin Radomirski: The world is changing, but the Bulgarian foreign policy remains the same

valentin-radomirski-900-450
Valentin Radomirski (photo: Facebook)

The Bulgarian elites should think carefully how to act within the various short-term scenarios for development of international relations, so that the damage for Bulgaria is smaller. As part of the EU Sofia should decide what role it wants to play in it, says the diplomat and foreign policy expert

Vladimir Mitev

Valentin Radomirski is a Bulgarian diplomat and a foreign policy expert. He has graduated from the Moscow State University of International Relations in 1974 (having studied ”International Economic Relations”). He starts work in the Bulgarian Ministry of Foreign Relations in 1974. He was a counselor on foreign policy and national security in the cabinet of the Bulgarian prime minister Sergei Stanishev between 2005 and 2009. He was the Bulgarian ambassador to Romania between 2009 and 2012. After that he has been ambassador for special assignments, who was responsible for regional cooperation for an year. He was an unaccredited ambassador in the Bulgarian embassy in The Republic of Moldova between October 2013 and June 2015. He retires in 2015. He is often asked to comment on international relations by Bulgarian media.

Continue reading “Valentin Radomirski: The world is changing, but the Bulgarian foreign policy remains the same”

Valentin Radomirski: Lumea se schimbă, iar politica externă a Bulgariei – nu

valentin-radomirski-900-450
Valentin Radomirski (foto: Facebook)

Elitele bulgăreşti trebuie să analizeze atent modul în care vor să acţioneze în diferite scenarii pe termen scurt pentru dezvoltarea relaţiilor internaţionale, astfel încât să reducă pagubile pentru ţară, care trebuie să decidă ca parte din UE ce rol doreşte să joacă în ea, crede diplomatul şi analistul de politică externă

Vladimir Mitev

Valentin Radomirski este diplomat bulgar şi expert de politica externă. A absolvit ”Studii Economice Internaţionale” în 1974 la Institutul de Stat pentru Relaţii Internaţionale din Moscova. Îşi începe activitatea la Ministerul Afacerilor Externe al Bulgariei în 1976. Între 2005 şi 2009 este consilier pentru politica externă şi securitate naţională în cabinetul premierului bulgar Serghei Stanişev. Între 2009 şi 2012 este ambsadorul Bulgariei în România. Apoi timp de un an este ambasador pentru cazuri speciale, responsabil pentru colaborarea regională. Între octombrie 2013 şi iunie 2015 este ambasador neacreditat la ambasada bulgără din Republica Moldova. În 2015 se pensionează. Opinia lui ca analist despre relaţiile internaţionale este deseori căutată de mediile bulgăreşti.

Continue reading “Valentin Radomirski: Lumea se schimbă, iar politica externă a Bulgariei – nu”