Valentin Radomirski: The world is changing, but the Bulgarian foreign policy remains the same

valentin-radomirski-900-450

Valentin Radomirski (photo: Facebook)

The Bulgarian elites should think carefully how to act within the various short-term scenarios for development of international relations, so that the damage for Bulgaria is smaller. As part of the EU Sofia should decide what role it wants to play in it, says the diplomat and foreign policy expert

Vladimir Mitev

Valentin Radomirski is a Bulgarian diplomat and a foreign policy expert. He has graduated from the Moscow State University of International Relations in 1974 (having studied ”International Economic Relations”). He starts work in the Bulgarian Ministry of Foreign Relations in 1974. He was a counselor on foreign policy and national security in the cabinet of the Bulgarian prime minister Sergei Stanishev between 2005 and 2009. He was the Bulgarian ambassador to Romania between 2009 and 2012. After that he has been ambassador for special assignments, who was responsible for regional cooperation for an year. He was an unaccredited ambassador in the Bulgarian embassy in The Republic of Moldova between October 2013 and June 2015. He retires in 2015. He is often asked to comment on international relations by Bulgarian media.

Continue reading

Valentin Radomirski: Lumea se schimbă, iar politica externă a Bulgariei – nu

valentin-radomirski-900-450

Valentin Radomirski (foto: Facebook)

Elitele bulgăreşti trebuie să analizeze atent modul în care vor să acţioneze în diferite scenarii pe termen scurt pentru dezvoltarea relaţiilor internaţionale, astfel încât să reducă pagubile pentru ţară, care trebuie să decidă ca parte din UE ce rol doreşte să joacă în ea, crede diplomatul şi analistul de politică externă

Vladimir Mitev

Valentin Radomirski este diplomat bulgar şi expert de politica externă. A absolvit ”Studii Economice Internaţionale” în 1974 la Institutul de Stat pentru Relaţii Internaţionale din Moscova. Îşi începe activitatea la Ministerul Afacerilor Externe al Bulgariei în 1976. Între 2005 şi 2009 este consilier pentru politica externă şi securitate naţională în cabinetul premierului bulgar Serghei Stanişev. Între 2009 şi 2012 este ambsadorul Bulgariei în România. Apoi timp de un an este ambasador pentru cazuri speciale, responsabil pentru colaborarea regională. Între octombrie 2013 şi iunie 2015 este ambasador neacreditat la ambasada bulgără din Republica Moldova. În 2015 se pensionează. Opinia lui ca analist despre relaţiile internaţionale este deseori căutată de mediile bulgăreşti.

Continue reading

Ioana Abăseacă: All that the USR did in the last three years was to approach „those who lost from transition”

abaseaca-350

Ioana Abăseacă (photo: Ioana Abăseacă)

An interview with the activist of Save Romania Union (USR) about her experiences related to Bulgaria and how USR and its presidential candidate Dan Barna position themselves with regard to transition, international relations and the role of women in politics
Vladimir Mitev
Ioana Abăseacă is 24 years old. She has graduated with a degree in Political Sciences from the University of Bucharest. She is passionate about the 20th century history. Thanks to the opportunities for student mobility she has lived and has worked for a few months in Sofia and has beautiful friendships with Bulgarians. Ioana lives and works in the Romanian capital, Bucharest, a city, which she equally loves and hates. She considers herself a great fan of coffee.

Continue reading

Ioana Abăseacă: Tot ce a făcut USR în ultimii 3 ani a fost să ajungă la ”pierzatorii tranziţiei”

abaseaca-350

Ioana Abăseacă (foto: Ioana Abăseacă)

Un interviu cu activista USR despre experienţele ei legate de Bulgaria şi despre poziţionarea USR şi candidatul la preşedinţie Dan Barna privind tranziţia, privind politică externă şi rolul femeilor în politică

Vladimir Mitev
Ioana Abăsească are 24 de ani. Ea este absolventă de științe politice la Univeristatea din Bucureşti. Este pasionată de istoria secolului al XX-lea. Datorită oportunităţilor pentru mobilitate studenţească a trăit şi lucrat câteva luni în Sofia şi are câteva prietenii frumoase cu bulgari. Ioana locuiește și lucrează în capitala României, București, un oraș pe care îl iubește și urăște cu egală pasiune. Se descrie ca mare băutoare de cafe

Continue reading

The Romanian Macron

Dacian_Ciolos-700x350

Once Cioloş was close to the European People’s Party. Now he is a macronist (photo: European People’s Party)

Dacian Cioloş has become the president of the parliamentary group of the macronists în the European parliament. In Romania he is the face of the technocratic vision for governance of the country

Vladimir Mitev

This article was published on 25 June 2019 in the newspaper ”Word”. 

Dacian Cioloş was the Romanian minister of agriculture (2007-2008), the eurocommissioner for agriculture and rural development (2010-2014) and the prime minister of Romania (2015-2017). On 19 June 2019 Cioloş climbed a new peak, as he became the presidenet of the group Renew Europe in the European Parliament, which unites the people of the French president Emmanuel Macron, the liberal-democrats of Great Britain, the Spanish pro-business party Ciudadanos and other parts from the former liberal group ALDE. The position suits very well the political profile of Cioloş, who is a francophone, married to a French woman and was considered to be ”the second French commissioner”, while he was in the European Commission. Now a new label is attached to the politician – ”the Romanian Macron”.

Continue reading

Macronul român

Dacian_Ciolos-700x350

O dată Cioloş a ţinut cu Partidul Popular European. Acum este macronist (foto: European People’s Party, CC BY 2.0)

Dacian Cioloș va fi președintele grupului parlamentar al macroniștilor din Parlamentul European. În România el reprezintă viziunea tehnocrată cu aspirații la conducerea țării

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 25 iunie 2019 în ziarul ”Cuvânt”.

Dacian Cioloș a fost ministrul român al agriculturii (2007-2008), euro-comisar pentru agricultură şi dezvoltarea regiunilor rurale (2010-2014) şi premierul României (2015-2017). În ziua de 19 iunie 2019, Cioloș a cucerit un nou pisc, devenind președintele grupului Renew Europe (Reînnoim Europa) din Parlamentul European, grup ce unește oamenii președintelui francez Emmanuel Macron, liberal-democrații din Marea Britanie, partidul spaniol pro-business, Ciudadanos, şi alte facțiuni din fostul grup liberal ALDE. Noua funcție coincide cu profilul politic al lui Cioloș, francofon căsătorit cu o franțuzoaică, în perioada de comisariat a fost considerat nici mai mult, nici mai puțin decât cel de al doilea euro-comisar francez”. Mai nou, i s-a pus o etichetă nouă, Macronul român”.

Continue reading