Max Blecher’s novels were published in Bulgarian

bnr-700x350

(photo: YouTube)

Report for the emission “Izotopia” of the Bulgarian National Radio about Blecher’s book, which was translated in Bulgarian by Lora Nenkovska

Vladimir Mitev

Bulgaria is one of the European countries, where Romanian writers are poet have been translated en masse. The emission “Izotopia” of the Bulgarian National Radio presented the story about another interesting Romainan author, translated into Bulgarian. This is Max Blecher – a surrealist writer, who is compared to Proust or Kafka. The translator Lora Nenkovska says that Blecher was popular among the Romanian writers and poets from the beginning of the XXI century. Catalina Puiu – professor of Bulgarian language and literature in the Bucharest University, adds more about Blecher’s contribution to Romanian literature. The blogger Tvetelina Mareva shared her impressions as one of the first Bulgarian readers of Blecher. The publisher Manol Peykov added another detail to the story – the illustrations are made by Teodor Ushev, who is a big admirer of Blecher.

Continue reading

Max Blecher a fost editat în limba bulgară

bnr-700x350

(foto: YouTube)

Reportaj pentru emisiunea ”Izotopia” a Radioului Naţional Bulgar despre cartea scriitorului român, tradusă de Lora Nenkovska

Vladimir Mitev

Bulgaria este una dintre ţările europene, în care sunt traduse şi editate multe scriitori şi poeţi români. Emisiunea ”Izotopia” a Radioului Naţional Bulgar a povestit despre noul autor interesant din vecine de nord, care a fost editat în limba bulgară. Este vorba de Max Blecher – scriitor suprarealist, care este asemânat la Proust sau Kafka. În reportajul lui Ivan Ruslanov scriitoarea Lora Nenkovska împărtăşeşte că Blecher a fost foarte popular dintre scriitori şi poeţi români din începutul secolului XXI-lea. Cătlăina Puiu – profesor de literatura bulgară din Universitatea din Bucureşti, a povestit mai mult despre contribuţui lui Blecher către literatura românească. Bloggeriţa Ţvetelina Mareva a împărtăşit impresiile sale de cititor lui Blecher. Publicatorul Manol Peikov a mai adăugat un detaliu către cartea – ilustrările aparţin lui Tedor Uşev, care este mare fan al lui Blecher.

Continue reading