Cât de cool mai e haiducul?

Glose despre folk-rockul haiducesc

Florin Dumitrescu

Acest text a fost publicat pe 13 iunie 2022 pe secția românească a site-ului Baricada.

Sunt textier de treizeci de ani. Știu cam toată istoria libretisticii românești, de la romanțe până la cele mai noi genuri și subgenuri muzicale.

Prima dată, acum câțiva ani, am folosit într-un text un cuvânt pe care multă vreme l-am ocolit: haiduc. Mai precis, am propus distihul „încă pot să duc / viață de haiduc” pentru un cântec al lui Dan Manciulea, Am înfrânt. În context, „viață de haiduc” voia să însemne o viață la limita sărăciei, în refuzul convențiilor sociale, chiar cu o nuanță de rebeliune. Mulți dintre noi, atunci când nu reușim să plătim taxele sau când ne confruntăm cu abuzurile autorităților, avem impresia că devenim așa, un pic haiduci…

Numai că, într-un cântec folk, acestui sens i se adaugă inevitabil și alte ecouri.

Dincolo de vorba asta simplă se ițește o întreagă lume, cu pistoale și pumnale, cavalcade și ambuscade, o lume apropiată și, totuși, atât de exotică: lumea folk-rockului haiducesc, cu rădăcini la sfârșitul anilor ’60 și începutul anilor ’70.

Dan Manciulea a cântat cântecul ca atare și l-a și imprimat pe disc. Mai departe l-au difuzat posturile de radio și l-au viralizat privitorii canalului său de YouTube. Dintr-odată m-am trezit că mulți oameni din comunitatea folk m-au întâmpinat ca pe unul de-al lor și m-au felicitat – mai ales pentru „partea aia cu haiducul”; în timp ce alții, din zona cool-trendy-corporații-industrii creative, mi-au zis că putea fi „o piesă ok”, dar o strică „partea aia cu haiducul”.

Cum se face că „partea aia cu haiducul” sparge publicul în două? m-am întrebat.

Continue reading

Vladimir Mitev: Bulgarians and Romanians have a lot to discover and learn about each other

Vladimir Mitev (source: Vladimir Mitev)

In the context of the dynamization of diplomatic interactions between Bulgaria and Romania the Bulgarian site UNA News approached the founder of the blog “The Bridge of Friendship” for an interview over the state and people’s dimension of the Bulgarian-Romanian relations as well as the attitudes of both countries towards the socialist past and their role in the ongoing security realignment in Eastern Europe

Eliz Adem

Vladimir Mitev is a journalist, part of the team of the news and analysis portal The Barricade. In 2015, he founded the multilingual Bulgarian-Romanian blog “The Bridge of Friendship”, which contributes to getting to know Bulgarians and Romanians. After starting his PhD at Sofia University in the field of contemporary Iranian literature, in the summer of 2020 he created another similar blog – “The Persian Bridge of Friendship”. Since 2021, he has been developing the international relations podcast Cross-Border Talks, where he co-hosts with Polish journalist Malgorzata Kulbaczewska-Figat.

He has also worked at Tema magazine. His interviews and articles have been published or broadcast in the Bulgarian National Radio, news agency BGNES, Bloomberg Bulgaria TV, Dnevnik, A-specto, the Economy magazine, the human rights site Marginalia and others. He has also been published in various international media, including Open Democracy, The Other News, Strajk.eu, Transform!Europe, the Iranian Labour News Agency and the Iranian news agency Mehr, the Romanian magazines Decât o Revistă, Revista 22, Q Magazine and others.

This article was published at UNA News Bulgaria on 16 February 2022.

Continue reading

Vladimir Mitev: Românii şi bulgarii au multe de descoperit și de învățat unii despre alții

Vladimir Mitev (source: Vladimir Mitev)

În contextul activării interacțiunilor diplomatice dintre Bulgaria și România, site-ul bulgar UNA News l-a abordat pe fondatorul blogului “Podul Prieteniei” pentru un interviu despre dimensiunea statală și populară a relațiilor bulgaro-române, precum și despre atitudinea celor două țări față de trecutul socialist și rolul lor în actuala realiniere de securitate din Europa de Est

Eliz Adem

Vladimir Mitev este jurnalist, face parte din echipa portalului de știri și analize Baricada. În 2015, a fondat blogul multilingv bulgaro-român “Podul prieteniei”, care contribuie la cunoașterea bulgarilor și românilor. După ce și-a început doctoratul la Universitatea din Sofia în domeniul literaturii iraniene contemporane, în vara anului 2020 a creat un alt blog similar despre spaţiul persanofon – “Podul Persan al Prieteniei”. Din 2021, a dezvoltat podcastul de relații internaționale Discuţii Transfrontaliere (Cross-border Talks), pe care îl co-realizează împreună cu jurnalista poloneză Malgorzata Kulbaczewska-Figat.

A lucrat, de asemenea, la revista Tema. Interviurile și articolele sale au fost publicate sau difuzate la Radioul Național Bulgar, agenția de știri BGNES, Bloomberg Bulgaria TV, Dnevnik, A-specto, revista Ecnomie, site-ul pentru drepturile omului Marginalia și altele. De asemenea, a publicat în diverse medii internaționale, printre care Open Democracy, The Other News, Strajk.eu, Transform!Europe, Agenţia Iraniană de Ştiri a Muncitorilor (ILNA) și agenția de presă iraniană Mehr, revistele românești Decât o Revistă, Revista 22, Q Magazine și altele.

Acest articol a fost publicat pe UNA News Bulgaria pe 16 februarie 2022.

Continue reading

Gospodinov or the Art of Balkan Melancholy

Aurelian Giugăl (source: YouTube)

A review of the novel The Physics of Sorrow, published in 2021 in Romanian in translation by Catalina Puiu

Aurelian Giugăl

In the third month of autumn, sometime in November 2021, quotes from Georgi Gospodinov’s The Physics of Sorrow appeared in Romanian online social media? (Facebook). A literary critic (or something like that) expressed thoughts about the writer’s puberty and the somewhat intimate relationship between adolescent events and political ones (it so happens that right after the author’s first kiss with a girl Brezhnev died). Another quotation, taken from the novel by a university professor, refers to the year 1952, when, at some anniversary of the University of Frankfurt, Horkheimer appears not only aged but in a frivolous mood, with some carnival objects (what would Adorno say about such allegorical frivolity?).

It should be noted that much earlier, in 2011, the Moldovan publishing house Cartier published Georgi Gospodinov’s Natural Novel in Romanian (published in Bulgarian in 1999). And in 2015, literary critic Florina Pirjol interviewed the Bulgarian writer and noted that The Physics of Sorrow, a collection published in Bulgaria in 2012, had won several major literary awards. In this interview, Gospodinov says that he has met Cartarescu, and plenty of MA and PhD research in Bulgaria is already talking about similarities between the two.

Continue reading

Relațiile româno-bulgare (1948-1989) 

Malul opus al Dunării: aproape şi departe (sursă: Smaranda Şchiopu)

Un punct de vedere din Sofia, bazat pe arhivele bulgare

Ilеana Marceva

Acest articol a fost acordat blogului “Podul Prieteniei” de către prof. Ileana Marceva – cercetător la Academia Bulgară de Științe.

Relațiile româno-bulgare de după Al Doilea Război Mondial nu se numără printre subiectele preferate în istoriografia bulgară și română. Subiecte separate de interes reciproc au fost dezvoltate în perioade diferite – relații politice și culturale în perioada instaurării regimului comunist în ambele țări; relații politice, economice și culturale în perioada 1944-1970.Kishkilova, P. Începuturile cooperării culturale între Republica Bulgaria și Republica România (1944-1947)- IPR, 1979, № 4-5,;Same, Relațiile bulgaro-române în perioada august 1944 – ianuarie 1948 -Estudia Balkanika, Studii balcanice ale secolului XX. Nr. 6, 1972;J. Grigorova, Politica balcanică a Bulgariei socialiste 1944-1970, S, 1985. Din motive explicabile până în 1989 cercetările au fost efectuate doar pe baza documentelor oficiale, contractelor publicate, convenţiilor şi comunicatelor de la întâlniri, anunşilor şi discursurilor din presă, precum şi în baza actelor accesibile din arhiva evident a Ministerului de Externe.  Iar acest lucru determină în mare măsură caracterul “protocolar” al acestor studii, examinarea în principal a relațiilor interstatale, precum și lipsa unei analize aprofundate a ascensiunilor și declinurilor din relațiile bulgaro – române.B. Njagulоv, Dezbaterea istoriografică în relațiile bulgaro-române (1944-1989) – în: Balkan Studies, 2002, N 2, 64-86; Bl. Nyagulov, The International Protection of Minorities in the 20th Century: The Bulgarian-Romanian Case – în: New Europe College. Program regional. 2002-2003, 2003-2004, București,;

Continue reading

Rezumatul cărţii ”Relaţii politice bulgaro-române (1944 – 1989)”

Cartea a fost tiparită în iulie 2020 (foto: Podul Prieteniei)

Autorul cercetării – Spaska Şumanova a acordat acest rezumat cititorilor blogului Podul Prieteniei. Rezumatul poate fi descarcat şi în format .pdf de la pagina blogului pentru e-cărţi.

Dezvoltarea relațiilor politice bulgaro-române din perioada 1944–1989 a fost influențată de factori multipli. Fără îndoială, plasarea Bulgariei și a României în sfera de influență sovietică la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a determinat (și) impunerea unui regim politic în aceste țări, respectiv socialismul de tip sovietic. Partidul comunist, factorul central decizional pentru sistemul politic de stat instituit, definește obiectivele, stabilește sarcinile, direcționează procesele și oferă o evaluare a rezultatelor obținute în toate domeniile vieții publice din țară, precum și în sfera politicii externe și a activității internaționale. Prin urmare, relațiile bilaterale dintre Bulgaria și România depindeau direct de partidele comuniste aflate la conducere, iar, într-o etapă ulterioară, acestea au fost ombilical legate și de percepțiile sau nemulțumirile personale ale liderilor de partid și de stat din cele două țări vecine.

Continue reading

The book „Bulgarian-Romanian political relations (1944-1989)” can be bought in Bulgaria

The volume represents the soft cover version of Spaska Shumanova’s Ph.D. work, which she defended in October 2019 in the University of Veliko Tarnovo (photo: The Bridge of Friendship)

Its author – the historian Spaska Shumanova contributes significantly to the understanding of the bilateral relations in the second half of the 20th century

Vladimir Mitev

It is rare that in-depth studies on the bilateral relations are published in Bulgarian-Romanian space. There is an evident deficit of experts, who combine curiosity towards neighbour and towards the relations with it and professionalism and systemic approach in their studies. This void is being filled now by the historian Spaska Shumanova with her freshly-published book “Bulgarian-Romanian political relations (1944-1989)”.

Continue reading

Cartea ”Relaţii politice bulgaro-române (1944-1989)” se vinde deja în Bulgaria

Cartea reprezintă o teză de doctorat apărată în octombrie 2019 la Universitatea din Veliko Târnovo (sursă: Podul Prieteniei)

Autorul ei – istoricul Spaska Şumanova, a adus o contribuţie valoroasă la înţelegerea relaţiilor bilaterale din cea de-a doua jumătate a secolului XX

Vladimir Mitev

În spaţiul intelectual româno-bulgar rar sunt editate studii aprofundate despre relaţiile bilaterale. Există un deficit evident al specialişilor, care îmbină curozitatea față de vecini şi față de relaţia cu aceștia şi profesionalism şi sistematizare în cercetare. Acest spaţiu gol, la nivel de expertiză, este completat de istoricul Spaska Şumanova şi de cartea ei recent tiparită ”Relaţii politice româno-bulgare (1944-1989)”.

Continue reading