Johan Galtung: The America First Doctrine becomes ”America Last”

galtung-900-450
Johan Galtung (foto: Jarle Vines, Creative Commons Attribution Sharealike 3.0)

The Peace Studies scholar speaks with Baricada about how conflicts are resolved, and what are the perspectives of peace and war in the Middle East, on the Korean peninsula, in the USA, the EU, Romania, Bulgaria and what is ”Peace Journalism”

Vladimir Mitev

This article was published on 4 April 2018 on the site ”Baricada”. 

The succesive anti-Russian instigation in western countries, the Turkish intervention in Syria, the war in Yemen and many other escalating conflicts seem to convince that we are living in times of rising contradictions, where ”no hope lurks around the corner”. Even if the evening news stream occasionally fails to report about new air strikes or chemical weapons use in Syria, they feed us abudantly with stories about violence and domination through agression. There are not many people in Romania or Bulgaria, who know that just as there are military schools, there are also schools, institutions and media that fight for peace. They don`t deal with Buddhist mediation or peace runs under the guidance of the teacher Sri Chinmoy. These are organisations that develop and apply systematically the theory for conflict resolution. In March 2018 I contacted one of the founders of such structures – the 87-year old Norwegian Johan Galtung, on behalf of Baricada.

Continue reading “Johan Galtung: The America First Doctrine becomes ”America Last””

Advertisements

Johan Galtung: Doctrina ”America înainte de toate” se transformă în ”Amerca rămasă în urmă”

galtung-900-450
Johan Galtung (foto: Jarle Vines, Creative Commons Attribution Sharealike 3.0)

Specialistulul în cercetarea problemelor păcii a stat de vorba cu Baricada despre cum se rezolva conflictele, care sunt perspectivele păcii şi ale războiului în Orientul Mijlociu, în Peninsula Koreană, în SUA, UE, România şi Bulgaria şi ce înseamnă ”Jurnalismul Păcii”

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 3 aprilie 2018 pe site-ul Baricada. 

Noua îndârjire anti-rusă în ţările occidentale, intervenţia turcă în Siria, războiul din Yemen şi încă multe alte conflicete în escalădare, se pare că confirmă că trăim în timpuunor antagonizme înverşunate, unde ”speranţa nu pândeşte de nicăieri”. Chiar dacă întâmplator ştirile de seară omit să informeze despre atacurile aeriene sau folosirea armelor chimice în Siria, ele ne prezintă abundent poveşti despre violenţă, despre înfaptuirea dominaţiei prin agresiune. Nu sunt mulţi oameni în România şi Bulgaria, care ştiu că aşa cum există şcoli militare, există şi şcoli, instituţii şi medii, care s-au dedicat înfaptuiriipăcii. Şi aici nu este vorba de meditări budiste sau alergare în numele păci sub ghidarea spirituală gurului Şri Chinmoy. Sunt organizaţii care dezvoltă şi aplică într-un mod sistematic ştiinţă de depăşire a conflictelor. În martie 2018, în numele Baricadei am intrat în legătură cu unul dintre fondatorii unei astfel de structuri – norvegianul Johan Galtung.

Continue reading “Johan Galtung: Doctrina ”America înainte de toate” se transformă în ”Amerca rămasă în urmă””

The Romanian fight against corruption as Game of Thrones

Laura_Codruta_Kövesi-667
The chief prosecutor of DNA Laura Koveși (foto: YouTube CC-BY via Wikipedia Commons)

The renewed attack against the chief of the anti-corruption prosecution Laura Kovesi and the recently appeared tendency for conditional liberation or conditional condemnation of people sentenced for corruption in Romania show that the system reacts to the changes in the external and the internal political balances

Vladimir Mitev

This article appeared on 28 July at the site ”The Barricade”.

The Romanian fight against corruption reminds of the series “Game of Thrones”, where all the relations between the protagonists are those of power. They either kill one another, or practice war in the form of intimate relationships, but at the end of the day everything they do is to participate in the eternal fight for power. Anticorruption to the north of the Danube is often presented as a clash between good and evil. In fact it represents the current balance of forces between the participants in the political game.

The events of the last months show that perhaps there is an ongoing redefinition of the Romanian fight against corruption, through which it sets itself for the new external and internal political conditions of Romania. The process became more visible even in Bulgaria in the last weeks after different Bulgarian media discovered with a delay of one month that audio recordings have appeared in Romania, showing how the chief of the Romanian anti-corruption prosecution DNA Laura Kovesi “orders” a criminal investigation against the prime minister Sorin Grindeanu.

Continue reading “The Romanian fight against corruption as Game of Thrones”