Varujan Vosganian: The Romanian society is much more controlled today than it was 30 years ago

vosganian-700x350

Varujan Vosganian, the translator Vanina Bozhikova (in the middle) and her colleague Lora Nenkovska (photo: The Bridge of Friendship)

The eminent Romanian writer and politician participated in the Book Fair in Sofia, where the blog “The Bridge of Friendship” addressed him a question

Vladimir Mitev

Varujan Vosganian was in prison in 1989 and in the times of transition he was threatened with condemnation in the fight against corruption in Romania. Maybe strong personalities stir strong opposition. But it can’t be denied that he is a very good contemporary writer. In Sofia he spoke in his characteristic style, which unveils wisdom and depth. He spoke about the meaning of uniform in social life, about the secrets of writing and about his Armenian origins. Towards the end of the event the journalist Vladimir Mitev from the blog “The Bridge of Friendship” addressed him the following question:

Continue reading

Varujan Vosganian: Societatea românească e mult mai controlată azi, decât a fost cu 30 de ani în urmă

vosganian-700x350

Varujan Vosganian şi traducătoarele Vanina Bojicova (în mijloc) şi Lora Nenkovska (foto: Podul Prieteniei)

Eminentul scriitor şi politician român a participat la Târgul de Carte din Sofia, unde blogul Podul Prieteniei i-a adresat o întrebare

Vladimir Mitev

Varujan Vosganian a fost în penitenciar în 1989, iar în timpul tranziţiei a fost ameninţat de condamnare în cadrul luptei împotriva corupţiei. Poate că personalităţile puternice provoacă şi inamicie dură. Nu se poate nega însă faptul că Vosganian este un scriitor contemporan foarte bun. La Târgul de Carte din Sofia el a vorbit în stilul său caracteristic, care dezvăluie înţelepciune şi profunzime. A vorbit despre semnificaţia uniformei în viaţa socială, despre secretele scrierii, despre armenitatea sa. Spre sfârşitul întâlnirii cu el, jurnalistul Vladimir Mitev din blogul Podul Prieteniei i-a adresat următoarea întrebare:

Continue reading